PL EN


2015 | 62 | 1: Praca socjalna | 85-99
Article title

Kompetencje pracowników socjalnych w zakresie komunikowania się z osobami niesłyszącymi

Title variants
EN
Competencies of Social Workers in Communication with Hearing-Impaired People
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Hearing-impaired individuals can experience considerable difficulties when communicating with their hearing environments. Those difficulties occur when the social environment does not use communication modes preferred by the hearing-impaired to communicate with them. The communication with deaf people using communication modes preferred by them is an expression of preventing discrimination and it helps eliminate problems making everyday life complicated. The objective of the research undertaken was an attempt to answer what communication skills social workers possess in order to communicate with hearing-impaired people and what communication modes they use. The research performed proves that social workers encounter deaf individuals at their work and overcome communication barriers through alternative communication modes. The most commonly used method is writing. Not many people know a sign language (SL). Many social workers do not practically use the sign language although they are trained (in courses) to use SL. The vast majority of social workers see the need for additional training courses in order to widen their knowledge of the problems of hearing-impaired people, their command of SL; what is most important, they declare they want to participate in such courses
PL
Dla osób niesłyszących komunikowanie się ze słyszącym otoczeniem może stanowić niemałą trudność. Dzieje się tak wtedy, gdy otoczenie społeczne nie porozumiewa się preferowanym przez osobę niesłyszącą sposobem. Komunikowanie się zgodne z preferencjami głuchych jest wyrazem przeciwdziałania dyskryminacji, a ponadto pomaga niwelować problemy utrudniające codzienne funkcjonowanie. Celem podjętych badań była próba udzielenia odpowiedzi na pytanie o umiejętność i sposób porozumiewania się pracowników socjalnych z osobami niesłyszącymi. Z badań wynika, że pracownicy socjalni spotykają głuchych w swojej pracy, a bariery komunikowania pokonują, korzystając z alternatywnych sposobów porozumiewania się. Najczęściej wykorzystywane jest pismo. Osób znających język migowy jest niewiele. Wielu pracowników socjalnych, pomimo ukończenia kursów języka migowego, nie korzysta z nabytych umiejętności. Pracownicy socjalni w zdecydowanej większości dostrzegają potrzebę dokształcania się w zakresie wiedzy o problemach osób niesłyszących oraz umiejętności posługiwania się językiem migowym i – co najważniejsze – deklarują chęć uczestnictwa w szkoleniach z tego zakresu.
Contributors
References
 • Czajkowska-Kisil M., Klimczewska A.: Rola języka migowego w kształtowaniu tożsamości Głuchych w Polsce, w: E. Woźnicka (red.), Tożsamość społeczno--kulturowa głuchych, Łódź: Polski Związek Głuchych 2007 s. 72-78.
 • Grzebinoga A.: Oni nie są chorzy, oni tylko nie słyszą, w: Z. Marek, M. Madej-Babula (red.), Edukacyjne przestrzenie zdrowia, Kraków: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” – Wydawnictwo WAM 2009, s. 139-151.
 • Hendzel J. K.: Słownik polskiego języka miganego, Olsztyn: Wydawnictwo „OFFER” 1995.
 • Kędzior J.: Zasada komunikacji społecznej jako jeden z elementów skuteczności pracy socjalnej, w: M. Baryluk, M. Wawrzak-Chodaczek (red.), Komunikacja społeczna w świecie realnym, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2008, s. 91-102.
 • Kołodziejczyk A.: Pomiędzy dwoma światami – problem tożsamości społecznej wybranej grupy niesłyszących, w: E. Woźnicka (red.), Tożsamość społeczno--kulturowa głuchych, Łódź: Wydawnictwo Polskiego Związku Głuchych Oddział Łódzki 2007, s. 22-32.
 • Korlak-Łukasiewicz A.: Kompetencje zawodowe pracowników socjalnych – specyfika profesjonalnego działania w pracy socjalnej, w: Z. Wołk (red.), Instytucje pomocy w służbie ludziom, Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski 2003, s.157-167.
 • Łęcki K., Szóstak A.: Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej, Katowice: Wydawnictwo „Śląsk” 1999.
 • Nocuń A. W., Szmagalski J.: Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej i ich kształcenie, Katowice: Wydawnictwo „Śląsk” 1998.
 • Sobkowiak B.: Komunikowanie społeczne, w: B. Dobek-Ostrowska (red.), Współczesne systemy komunikowania się, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1997, s. 10-21.
 • Sowa J.: Pedagogika specjalna w zarysie, Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE 1997.
 • Sutton C.: Psychologia dla pracowników socjalnych, Gdańsk: GWP 2004.
 • Szczepankowski B.: Niesłyszący – Głusi – Głuchoniemi. Wyrównywanie szans, Warszawa: WSiP 1999.
 • Szczepankowski B.: Komunikowanie się z osobami z uszkodzonym słuchem. Poradnik dla pracowników służb społecznych, Łodź: Wydawnictwo Poligraf 2008.
 • Dane demograficzne na podstawie Narodowego Spisu Powszechnego 2011, http:// www.niepelnosprawni.gov.pl (dostęp: 10.05.2014).
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997, nr 78 poz. 483 art. 69 z późn. zm.
 • Kursy języka migowego, http://www.pzg.krakow.pl (dostęp: 12.05.2014).
 • Lista tłumaczy i wykładowców języka migowego, http://www.cejm.info.pl (dostęp: 10.05.2014).
 • Raport o osobach niepełnosprawnych w Polsce, http://www.samorzad.pap.pl (dostęp: 10.05 2014).
 • Hauland H., Allen C.: Deaf People and Human Rights, World Federation of the Deaf and Swedish National Association of the Delf. 2009, http://www.wfdeaf.org (dostęp: 12.05.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-47d2d3e4-a409-41c6-9483-996d3a555b92
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.