PL EN


2010 | 4(74) | 44-47
Article title

Perspektywa wprowadzenia hipoteki odwróconej w warunkach polskich

Content
Title variants
EN
Perspectives of Introducing Reverse Mortgage in Polish Conditions
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy została przedstawiona sytuacja opieki medycznej i przeznaczanych na nią wydatków w Polsce. Sytuacja ta została także porównana z innymi krajami OECD. Omówiono prognozy demograficzne dla Polski i ich skutek dla struktury społecznej. Omówiono także obecną sytuację prawną odwróconego kredytu hipotecznego w Polsce. Na tej podstawie dokonano analizy i oceny produktu.
EN
Health care system in Poland and health expenditures in Poland were analyzed. The situation was compared with some other OECD countries. Demographical forecasts were stated and take under consideration in case of future social structure of Polish citizens. Also current law situation was described as environment for a reverse mortgage. On that account the analysis of a financial product was made.
Year
Issue
Pages
44-47
Physical description
Dates
published
2010
Contributors
 • Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, Zakład Geometrii Różniczkowej
References
 • EAHP EU Monitor June 2010 Issue 42.
 • Home Broker Doradcy Finansowi, Odwrócona hipoteka: kobiety dostaną mniej, http://www.finanse.egospodarka.pl/52362,Odwrocona-hipoteka- kobiety-dostana-mniej,1,48,1.html
 • Lange M., Zmiany zachowań prokreacyjnych w Polsce i ich wybrane konsekwencje dla stanu i struktury ludności według wieku w świetle wyników prognoz demograficznych, Acta Univesitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 231, 2009.
 • Ministerstwo Finansów, Biuletyn Informacji Publicznej, Projekt z dnia 19 kwietnia 2010 r. założeń do ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym w wersji skierowanej do uzgodnień zewnętrznych.
 • Monitor Polski z 2010 r. Nr 19, poz. 195, Tablica średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn z komunikatu Prezesa GUS z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zmienionej tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn, obowiązująca w dniu 31 grudnia 2009 roku.
 • Najwyższa Izba Kontroli, Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia, Informacja o wynikach kontroli dostępności wybranych świadczeń opieki zdrowotnej, lipiec 2010.
 • OECD Health Data 2010.
 • Pocas, Soukiazls, Health Status Determinants in the OECD Countries. A Panel Data Approach with Endogenous Regressors, Faculdade de Econo- mia, Universidade de Coimbra, GEMF Working Papers, 04 2010.
 • Solska Joanna, Fala nie wraca, Polityka, 23.05.2009.
 • ZU$, Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych, Podstawa wymiaru świadczeń, 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1231-8841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-47d48855-c5ef-4c88-90a8-e7233109182c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.