PL EN


2017 | 6 | 59-68; 62-71
Article title

Government and business: the search for new forms of cooperation

Content
Title variants
PL
Państwo i biznes: w poszukiwaniu nowych form kooperacji
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The aim of the article is to analyse changes in the relationship between business and the state and their new mission - sustainable development. The authors believe that these questions should be included in research explorations as they see more and more problems with globalisation, the financial crisis, and the lack of a new role for business and the state in the social sphere and the definition of the spheres of influence of various market factors. The methods of analysis, comparison and an interdisciplinary approach were all applied. The article discusses the problems of a new social phenomenon: “market - the state - business”, the authors’ views on the contemporary role of each institution, their interaction in the process of ensuring sustainable development. Particular attention is paid to the new role of business in the social sphere. The authors argue that a new interpretation of the present role of the state is needed in order to secure sustainable development.
PL
Celem artykułu jest analiza zmian w relacjach między biznesem a państwem i ich nowej misji – zrównoważonego rozwoju. Autorzy uważają, że należy włączyć te pytania do badawczych poszukiwań, ponieważ zauważają coraz więcej problemów ze współpracą w sferze globalizacji, kryzysu finansowego, a także brak określenia nowej roli biznesu i państwa w sferze społecznej, definicji sfer wpływu różnych czynników rynkowych. Zastosowano metody analizy, porównania i interdyscyplinarnego podejścia. W artykule rozważono problemy nowej konfiguracji społecznego fenomenu: rynek – państwo – organizacje (biznes), przedstawiono autorskie spojrzenie na współczesną rolę każdej z instytucji, ich współdziałanie w procesie zapewnienia zrównoważonego rozwoju. Szczególną uwagę zwraca się na nową rolę biznesu w sferze społecznej. Autorzy przekonują, że nowej interpretacji wymaga współczesna rola i miejsce państwa w zabezpieczeniu zrównoważonego rozwoju.
Contributors
 • Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 • Vadym Hetman Kyiv National Economic University
References
 • Aoky M. (2015), Korporatsyy v uslovyyakh rastushcheho mnohoobrazyya: poznanye, rukovodstvo y ynstytuty [Corporations in Evoling Diversity: Cognition, Governance, and Institutions], Yzd-vo Ynstytuta Haydara, Moscow.
 • Bell D. (1999), Gryadushchee Postindustrial’noe Obshchestvo [The Coming of Post-Industrial Society], Academia, Moscow.
 • Elyanov A. (1998), Gosudarstvo v sisteme dogonyayuschego razvitiya, „MEiMO”, no 3.
 • Fabulous M., Are State-Owned Enterprises Emerging to Become Serious Competitors?, News Blaze, 17.03.2012, available at: http//:newsblaze.com/story/20120317060952mina.nb/topstory.html.
 • Fligstin N. (2013), Arkhitektura rynkov: ekonomicheskaya sotsiologiya kapitalisticheskikh obshchestv ХХІ veka [The architecture of the markets: the economic sociology of capitalist societies of the XXI century], Izd. dom Vyisshey shkolyi ekonomiki, Moscow.
 • Kolot A.M. (2012), Nauka pro pracyu i social`no-trudovi vidnosy`ny`: stanovlennya, nachala teorety`ko-metodologichnogo onovlennya, O. Beyaev (red.), Formuvannya rynnkovoyi ekonomiky, Spec. vyp., V. 1, KNEU, Kiev 2012.
 • Kolot A.M., Poplavska O.M. (2016), Derzhava i biznes: novitni tendenciyi vzayemodiyi ta zabezpechennya stijkogo rozvy`tku, „Socіalno-trudovі vіdnosini: teorіya ta praktika. – Zb.nauk. prac –K.: DVNZ KNEU іmenі Vadima Getmana”, no 2(12).
 • Kostyaev S.S. (2011), Lobbizm i reforma zdravoohraneniya v SShA posle vyiborov, „SShA i Kanada: ekonomika, politika, kultura”, no 7.
 • Krauch K. (2013), Strannaya ne-smert' neolyberalyzma [The Strange Non-Death of eoliberalism], Yzdatel'skyy dom «Delo» RANKh yHS, Moscow.
 • Kuiggin, Dzh. (2016), Zombi-ekonomika: Kak mertvyie idei prodolzhayut bluzhdat sredi nas [Zombie Economics: How Dead Ideas continue to wander among us], Moscow, Izd. dom Vyisshey shkolyi ekonomiki.
 • Mises L. (2009), Socialism: an Economic and Sociological Analysis, Auburn.
 • Schwab K. (2015), Business in a Changing World: Stewarding the Future, available at: https://www.foreignaffairs.com/articles/global-commons/2015-01-06/business-changingworld.
 • Shefar A., Shtrik V. (red.) (2015), Politika v epohu zhestkoy ekonomii [The policy in an era of rigid economy], Izd. dom Vyisshey shkolyi ekonomiki, Moscow.
 • Zimenkov R.I., Zavialova E.B. (2016), U.S. State – Business Cooperation in the Solution of Social Problems, «SShA, Kanada: ekonomika, politika, kultura”, no 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2391-7830
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-47da7c22-1214-4b9f-a72f-06ed97ee44af
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.