PL EN


2017 | 20 | 1 | 63-80
Article title

Prasa częstochowska w okresie „odwilży” październikowej (1955–1957)

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The press of Częstochowa during the Polish Thaw (1955–1957)
Year
Volume
20
Issue
1
Pages
63-80
Physical description
Contributors
  • Instytut Dziennikarstwa i Informacji. Uniwersytet Jana Kochanowskiego
References
  • Czasopisma społeczno-kulturalne w okresie PRL, pod red. U. Jakubowskiej, Warszawa 2011.
  • Habielski R., Polityczna historia mediów w Polsce w XX wieku, Warszawa 2009.
  • Jarosz D., Częstochowa w 1956 roku, [w:] Częstochowa. Dzieje miasta i klasztoru jasnogór-skiego, t. 4: Dzieje miasta i klasztoru po 1945 roku, pod red. K. Kersten, Częstochowa 2007.
  • Keńska J., Burżuazyjne wymysły „Po prostu” czyli potyczki tygodnika z cenzurą w 1957 ro-ku, [w:] Dziennikarze władzom, władza dziennikarzom. Aparat represji wobec środowi-ska dziennikarskiego 1945–1990, pod red. T. Wolszy i S. Ligarskiego, Warszawa 2010.
  • Mielczarek T., Od „Monitora” do „Gońca Reklamowego”. Dzieje prasy częstochowskiej (1769–1994), Kielce 1996.
  • Mielczarek T., Od „Nowej Kultury” do „Polityki”. Tygodniki społeczno-kulturalne i spo-łeczno-polityczne PRL, Kielce 2003.
  • Pisarek W., Analiza zawartości prasy, Kraków 1983.
  • Sętowski J., Cmentarz Kule w Częstochowie. Przewodnik biograficzny, Częstochowa 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://rhpp.up.krakow.pl/article/view/3542
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-47e05c98-8106-4ae6-9a62-43e461edbc1b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.