PL EN


2016 | Volume 30, Issue 2 | 7-22
Article title

A Comparative Analysis of the Socio-economic Potential of Polish Regions

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Socio-economic potential is one of the key determinants of regional development. The aim of the paper was to analyse the socio-economic development of 16 NUTS-2 regions in Poland in three selected years: 2005, 2009 and 2013. To identify the positions of individual regions in the rankings, for comparison purposes, selected methods of multidimensional comparative analysis have been implemented: the method of pattern of development proposed by Hellwig, the method of standardised values and the method of ranks. The variables used in the analysis describe demographic potential, labour market, economic situation of inhabitants and level of economic activity, activity and financial stability of local government and socio-technical potential. The results show high diversity of socio-economic potential among Polish NUTS-2 regions, however the level of social potential does not always correspond to the level of economic development. This is particularly the case of Silesian and the poorest Eastern Poland regions. Positions in rankings of analysed regions showed growing diversity in subsequent years. The only region that in all the analysed years maintained its position was the capital region. The results confirmed significant compatibility of the results obtained using different methods which means that in the analysis of socio-economic potential of Polish regions one of them could be used.
Contributors
 • Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej
References
 • Bański, J., Czapiewski, K.Ł. (2008). Ekspertyza. Identyfikacja i ocena czynników sukcesu społeczno-gospodarczego na obszarach wiejskich. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
 • Bobrowska, A., Piasecka, A. (2005). Sytuacja społeczno-gospodarcza regionu a bezrobocie na przykładzie woj. opolskiego. In: D. Kopycińska (ed.). Konkurencyjność rynku pracy i jego podmiotów.Szczecin: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 145–152.
 • Cheymetova, V.A., Nazmutdinova, V.N. (2015). Socio-Economic Potential of the Region and Its Evaluation. Asian Social Science, 11(7), 74–81.
 • Chojnicki, Z. (2010). Socio-economic development and its axiological aspects. Quaestiones Geographicae, 29(2), 7–17, DOI: 10.2478/v10117–010–0010–9
 • Domański, B. (2004). Zróżnicowanie i warunki gospodarki regionów. Suplement do dyskusji na temat teorii Alfreda Löscha. Przegląd Geograficzny, 74(2), 157–178.
 • Hellwig, Z. (1968). Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju i strukturę wykwalifikowanych kadr. Przegląd Statystyczny, 4, 307–326.
 • Hellwig, Z., Ostasiewicz, S., Siedlecka, U., Siedlecki, J. (1994). Studia nad rozwojem gospodarczym Polski. Warszawa: Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych.
 • Jaffee, D. (1998). Levels of Socio-economic Theory. London: Praeger Publishers.
 • Kopyściański, T., Rólczyński, T. (2013). Analiza porównawcza potencjału gospodarczego regionów w Polsce w latach 2006–2012. Zarządzanie i Finanse, 11(3), 115–127.
 • Łatuszyńska, A. (2012). Overview of Approaches to Incorporate Dynamics into the Measurement of Complex Phenomena with the Use of Composite Indices. Contemporary Economics, 6(2), 64–73.
 • Łuczak, A., Wysocki, F. (2013). Zastosowanie mediany przestrzennej Webera i metody TOPSIS w ujęciu pozycyjnym do konstrukcji syntetycznego miernika rozwoju. In: K. Jajuga, M. Walesiak (ed.). Taksonomia 20, Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 278, 61–73.
 • Malina, A. (2004). Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • Marciniak, S. (ed.). (2005). Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Męczyński, M., Konecka-Szydłowska, B., Gadziński, J. (2010). (2016, 26 June) Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego i klasyfikacja małych miast w Wielkopolsce. Ekspertyza , https://www.umww.pl/attachments/ article/11578/4.Poziom%20rozwoju%20spo%C5%82ecznogospodarczego%20i%20klasyfikacja% 20ma%C5%82ych%20miast%20w%20Wiel~.pdf
 • Nowak, E. (1990). Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. Warszawa: PWE.
 • Stec, M. (2008). Ranking poziomu rozwoju krajów Unii Europejskiej. Gospodarka Narodowa, 7–8, 99–118.
 • Stec, M. (2013). Analiza rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa podkarpackiego w latach 2002–2010. In: B. Pawełek (ed.), Zastosowanie metod ilościowych i jakościowych w modelowaniu i prognozowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 254–274.
 • Strahl, D. (ed.). (2006). Metody oceny rozwoju regionalnego. Wrocław: Wydawnictwo AE we Wrocławiu.
 • Szirmai, A. (2005). Dynamics of socio-economic development: an introduction. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Szirmai, A. (2015). Socio-economic Development. Cambridge University Press.
 • The United Nations Statistics Division. Retived from http://unstats.un.org/unsd/environment/indicators.htm
 • Ziemiańczyk, U. (2010). Ocena poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w województwie małopolskim. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 14, 31–40.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-47e3eae7-97da-46e7-b32b-7d6b435d2f5a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.