PL EN


2016 | XIV | 2 | 91-117
Article title

Rada Państwa (1810–1917). Od subsydiarnego organu władzy rosyjskich imperatorów do izby wyższej parlamentu

Authors
Title variants
EN
The Council of State (1810–1917). From a subsidiary authority of Russian emperors to the upper house of parliament
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is devoted to the Council of State (Gosudarstvenny soviet) of the Russian Empire. The author presents an evolution of the state authority. Over the years of its operation it played the role of institution that advised the emperor on the legislative matters. A very important moment in the history of this institution was 1906, when the authority became the upper house of the Russian parliament. In this article the author presents the structure of the State Council and its staff composition, including participation of Poles and Lithuanians in its work.
Year
Volume
XIV
Issue
2
Pages
91-117
Physical description
Contributors
References
 • Jerofiejew N.D., Rossijskaja monarchiczeskaja gosudarstwiennost’ na poslednem etape swojej istorii 20 oktiabria 1894 g. – 3 marta 1917 g. Sbornik dokumentów, Moskwa 2014.
 • Kokowcow W.N., Iz mojewo proszłowo. Wospominanija 1903–1919, t. 1, Moskwa 1992.
 • [Kryżanowskij S.Je.], Wospominanija: iz bumag S.Je. Kryżanowskogo, poslednego gosudarstwiennogo sekretaria Rossijskoj impierii, Sankt-Peterburg 2009.
 • Mieszczerskij W.P., Wospominanija, Moskwa 2003.
 • Naryszkina E.A., Moi wospominanija. Pod włast’ju trech carej, Moskwa 2014.
 • [Romanow M.], Dniewniki imperatora Nikołaja II 1894–1918, t. 2: 1905–1918, cz. 1: 1905–1913, Moskwa 2013.
 • Szipow D.N., List do N.A. Szipowoj, [w:] Predstawitielnyje uczreżdenija Rossijskoj impierii w 1906–1917 gg. Materiały pierliustracji Departamenta policji, red. W.W. Szełochajew, Moskwa 2014.
 • Wasiliczikow B.A., Wspominanija, Moskwa–Pskow 2003.
 • Witte S.Ju., Iz archiwa S.Ju. Witte. Wospominanija, t. 1: Rasskazy w stenograficzeskoj zapisi, kn. 2, S.[ankt]-Peterburg 2003.
 • [Witte S.Ju.], Iz archiwa S.Ju. Witte. Wospominanija, t. 2: Rukopismiennyje zamietki, S.[ankt]-Peterburg 2003.
 • Woyniłłowicz E., Wspomnienia 1847–1928, cz. 1, Wilno 1931.
 • Antonowa T., Aleksandr Wasiliewicz Gołowin: „Liberał oznaczajet czełowieka, katoryj nie dopuskajet proizwoła ni nad drugimi, ni nad samim soboj…”, [w:] Rossjskij liberalizm: idei i liudi, red. A.A. Kara-Murza, Moskwa 2004.
 • Antonowa T., Konstantin Nikołajewicz Romanow. „Obratit’sia k Rossiji, cztoby ona sama soboju prawiła…”, [w:] Rossijskij liberalizm: idei i liudi, red. A.A. Kara-Murza, Moskwa 2007.
 • Bazylow L., Dzieje Rosji 1801–1917, Warszawa 1977.
 • Daniewskij P.N., Istorija obrazowanija Gosudarstwiennowo sowieta w Rossiji, S.[ankt] Peterburg 1859.
 • Demin W.A., Gosudarstwiennaja duma Rossiji (1906–1917): Mechanizm funkcjonirowanija, Moskwa 1996.
 • Demin W.A., Wierchniaja pałata Rossijskoj impierii 1906–1917, Moskwa 2006.
 • Fiodorow W., Aleksander I, [w:] Dynastia Romanowów, red. A. Iskanderow, Warszawa 1993.
 • Gołowin A.W., Materiały dlia żiznieopisanija carewicza i wielikowo kniazia Konstantina Nikołajewicza, Sankt-Peterburg 2006.
 • Gosudarstwiennyj sowiet, red. A. G. [sygn. nierozwiązana], M. L[ewenson], S.[ankt]-Peterburg 1907.
 • Gosudarstwiennyj sowiet Rossijskoj impierii 1906–1917. Encyklopedia, red. B.Ju. Iwanow, A.A. Komzołowa, I.S. Riachowskaja, Moskwa 2008.
 • Gradowskij A.D., Naczała russkowo gosudarstwiennowo prawa, t. 2: Organy uprawlenija, red. W.A. Tomsinow, Moskwa 2006.
 • Grebielskij P., Mirwis A., Dom Romanowych. Biograficzeskije swedenija o czlenach carstwowawszego doma, ich predkach i rodstwiennikach, Sankt-Peterburg 1992.
 • Heller M., Historia Imperium Rosyjskiego, Warszawa 2000.
 • Isajew I.A., Istorija gosudarstwa i prawa Rossiji, Moskwa 2013.
 • Iwanowa N.A., Żełtowa B.P., Sosłownoje obszczestwo Rossijskoj imperii (XVIII – naczało XX wieka), Moskwa 2009.
 • Janicki A., Kurlandia w latach 1795–1915. Z dziejów guberni i jej polskiej mniejszości, Gdańsk 2011.
 • Jefremowa N.N., Ministerstwo justicii Rossijskoj impierii 1802–1917 gg., Moskwa 1983.
 • Jundziłł Z., Ustrój polityczny Imperium Rosyjskiego, Londyn 1949.
 • Jussila O., Wielikoje Kniażestwo Finłandskoje 1809–1917, Helsinki 2009.
 • Jussila O., Wielkie Księstwo Finlandii 1809–1917, [w:] O. Jussila, S. Hentilä, J. Nevakivi, Historia polityczna Finlandii 1809–1999, tł. B. Kojro, Kraków 2001.
 • Kijas A., Polacy na Uniwersytecie Charkowskim 1805–1917, Poznań 2005.
 • Korf M.A., Wasszestwije na prestoł imperatora Nikołaja I, Sankt Peterburg 1857.
 • Korf M.A., Żizń grafa Speranskowo, Moskwa 2014.
 • Korwin-Milewski H., Siedemdziesiąt lat wspomnień (1855–1925), Warszawa 1993.
 • Lincoln W.B., Mikołaj I, Warszawa 1988.
 • Liven D., Rossija protiw Napoleona: Borba za Ewropu 1807–1814, pier. A.Ju. Pietrow, Moskwa 2012 (oryg. Russia against Napoleon. The battle for Europe 1807 to 1814, Allen Lane 2009).
 • Maciejewski T., Historia administracji i myśli administracyjnej. Czasy nowożytne i współczesne (XVI–XX w.), Warszawa 2013.
 • Manifest. „Obrazowanije Gosudarstwiennowo Sowieta”, [w:] Zakonodatelstwo imperatora Aleksandra I. 1801–1811 gody, red. W.A. Tomsinow, Moskwa 2011.
 • Martynow S.D., Gosudarstwo i ekonomika. Sistema Witte, Sankt-Peterburg 2002.
 • Mironienko S.W., Samodzierżawie i reformy. Politiczeskaja borba w Rossiji w naczale XIX w., Moskwa1989.
 • Mironow B.N., Socialnaja istoria Rossiji pierioda imperii (XVIII – naczało XX w.). Genezis licznosti, demokraticzeskoj sem’ji, grażdanskowo obszczestwa i prawowo gosudarstwa, t. 1, S.[ankt]-Peterburg 1999.
 • Murzanow N.A., Tatiszczew Aleksandr Aleksandrowicz, [w:] idem, Słowar russkich senatorow 1711–1917 gg. Materiały dla biografij, S.[ankt]-Peterburg 2011.
 • Pawłow S.B., Opyt pierwoj rewoliucji: Rossija 1900–1907, Moskwa 2008.
 • Pipes R., Rewolucja rosyjska, tł. T. Szafar, Warszawa 1994.
 • Pisarkowa A.F., Gorodskije reformy w Rossiji i Moskowskaja duma, Moskwa 2010.
 • Połowcow A.A., Dniewnik gosudarstwiennowo sekretaria w dwuch tomach, t. 1: 1883–1886, Moskwa 2005.
 • Połunow A.Ju., K.P. Pobedonoscew w obszestwienno-politiczeskoj i duchownoj żiźni Rossiji, Moskwa 2010.
 • „Prawitel’stwiennyj Wiestnik” 1906 z 28 IV 1906, nr 94.
 • Repnikow A.W., Konserwatiwnyje modeli rossijskoj gosudarstwiennosti, Moskwa 2014.
 • [Romanow N.M.], Imperator Aleksandr I. Biografia, Moskwa 2010.
 • Seredonin S.M., Graf M.M. Speranskij. Oczerk gosudarstwiennoj diejatelnosti, Sankt Peterburg 1909.
 • Slepniow I.N., Put’ S.Ju. Witte, [w:] Na izłomie epoch: wkład S.Ju. Witte w razwitie rossijskoj gosudarstwiennosti. Issledowanija i publikacji, t. 2: S.Ju. Witte i jewo sowremenniki, red. B.W. Ananicz, R.Sz. Ganelin, Sankt Peterburg 2014.
 • Smirnow A.F., Gosudarstwennaja duma Rossijskoj imperii 1906–1917. Istoriko-prawowoj oczerk, Moskwa 1998.
 • Speranski M.M., Wwedenije k ułożeniu gosudarstwiennych zakonow. Płan wseobszewo gosudarstwiennowo obrazowania, [w:] M.M. Speranski, O korennych zakonach gosudarstwa, Moskwa 2015.
 • Szczegłow W.G., Gosudarstwiennyj sowiet w Rossiji w pierwyj wiek jewo obrazowanija i diejatel’nosti (30 marta 1810 – 1901 goda). Istoriko-juridiczeskij oczerk, Jarosław 1903.
 • Szczerbatow A.P., Generał-feldmarszał kniaź Paskiewicz. Jewo żizn i dejatielnost’, t. 5: 1832–1847 gg., S[ankt]-Peterburg 1896.
 • Szczerbatow A.P., Generał-feldmarszał kniaź Paskiewicz, Jewo żizń i diejatielnost’. Priłożenija k piatomu tomu. 1832–1847 gg, S.[ankt]-Peterburg 1896.
 • Szczerbatow A.P., Rządy księcia Paskiewicza w Królestwie Polskim (1832–1847), Warszawa 1900.
 • Szepieliow L.Je., Czinownyj mir Rossiji XVIII – naczało XX w., Sankt-Peterburg 2001.
 • Szilder N.K., Imperator Aleksandr pierwyj. Jewo żizń i carstwowanije, t. 2–3, Moskwa 2008.
 • Szilder N.K., Imperator Nikołaj I. Jewo żizn i carstwowanije, Moskwa 2008.
 • Sziłow D.N., Gosudarstwiennyje diejateli Rossijskoj imperii 1802–1917. Biobibłograficzeskij sprawocznik, S.[ankt] Peterburg 2001.
 • Sziłow D.N., Wospominanija i dumy o piereżitom, Moskwa 2007.
 • Sziłow D.N., Kuźmin Ju.A., Czleny Gosudarstwiennowo sowieta Rossijskoj impierii 1801–1906.
 • Biobibłograficzeskij sprawocznik, S.[ankt]-Peterburg 2007.
 • Szordykowska B., Finlandia w polityce caratu w latach 1899–1914. Problemy rusyfikacji i unifikacji, Gdańsk 1994.
 • Szpoper D., Kwestia chłopska w Cesarstwie Rosyjskim oraz w Królestwie Polskim w dobie panowania Aleksandra I, [w:] System polityczny, prawo, konstytucja i ustrój Królestwa Polskiego. W przededniu dwusetnej rocznicy powstania unii rosyjsko-polskiej, red. L. Mażewski, Radzymin 2013.
 • Szpoper D., Sukcesorzy Wielkiego Księstwa. Myśl polityczna i działalność konserwatystów polskich na ziemiach litewsko-białoruskich w latach 1904–1939, Gdańsk 1999.
 • Szpoper D., Szlachta polska wobec kwestii samorządów ziemskich w guberniach zachodnich Imperium Rosyjskiego przed 1914 rokiem, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2002, t. 8.
 • Taranowski T., Historia prawa rosyjskiego, cz. 1: Historia ustroju państwowego, Lwów 1928.
 • Tatiszczew S.S., Imperator Aleksander II. Jewo żiźń i carstwowanije, t. 1, S.[ankt]-Peterburg 1911.
 • Tomsinow W.A., Swietiło rossijskoj biurokratii. Istoriczejskij portret M.M. Speranskowo, Moskwa 2013.
 • Tomsinow W.A., Wremennik. Istoriczeskij portret A.A. Arakczajewa, Moskwa 2013.
 • Wieczorkiewicz P., Polacy w petersburskiej Radzie Państwa 1906–1914, [w:] Losy Polaków w XIX–XX w. Studia ofiarowane Profesorowi Stefanowi Kieniewiczowi w osiemdziesiątą rocznicę Jego urodzin, red. B. Grochulska, J. Skowronek, Warszawa 1987.
 • Zacharow W.W., Isajew I.A., Łapina O.G., Sałtykowa S.A., 1150 let rossijskoj gosudarstwiennosti. Ewolucija prawa i prawowych institutow w istorii rossijskoj gosudarstwiennosti, Moskwa 2012.
 • Zajonczkowskij P.A., Prawitelstwiennyj aparat samodzierżawnoj Rossiji w XIX w., Moskwa 1978.
 • Zawiałowa L., Orłow K., Wielikij kniaź Konstantin Nikołajewicz i wielikije kniazia Konstantinowiczi. Istorija semji, Sankt-Peterburg 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-47e536e5-44c1-4f94-9198-dd333aa98802
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.