PL EN


2018 | 4(54) | 89-97
Article title

Development of Logistics Studies as an Example of Adapting Higher Education to the Needs of Knowledge-Based Economy

Title variants
PL
Rozwój edukacji logistycznej jako przykład dostosowywania szkolnictwa wyższego w Polsce do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The development of the modern economy depends on the efficiency of complex global logistics chains. Logistics employs modern management and telematic technologies, whereas knowledge management is the basis for growth of efficiency and effectiveness of logistics chains. A particular role is played by the universities which educate the future workforce for the Transport-Forwarding-Logistics (TFL) sector. Based on the data from the POLON system, it may be concluded that logistics education is common, especially at the economic and technical universities. According to the Polish statistical data, the graduates find jobs very quickly, whereas their remunerations are higher than the average. The activity of universities in respect of research and education for the purpose of logistics is a factor in the growth of competitiveness of this economy sector. However, it is necessary to improve the study programs, using knowledge of practitioners and results of scientific research.
PL
Rozwój współczesnej gospodarki zależy od sprawności złożonych, globalnych łańcuchów logistycznych. W logistyce wykorzystuje się nowoczesne zarządzanie i technologie telematyczne, a podstawą wzrostu sprawności i efektywności łańcuchów logistycznych jest zarządzanie wiedzą. Szczególną rolę odgrywają tu wyższe uczelnie, które kształcą kadry dla sektora Transportu-Spedycji-Logistyki (TSL). Na podstawie danych zawartych w systemie POLON można stwierdzić, że kształcenie logistyczne jest powszechne — zwłaszcza na uczelniach ekonomicznych i technicznych. Wg polskich danych statystycznych absolwenci bardzo szybko znajdują pracą, a wynagrodzenia są wyższe od przeciętnych. Aktywność uczelni wyższych w zakresie badań i kształcenia na potrzeby logistyki jest czynnikiem wzrostu konkurencyjności tego sektora gospodarki. Konieczne jest jednak doskonalenie programów studiów — korzystanie z wiedzy praktyków i wyników badań naukowych.
Contributors
author
 • University of Economics in Katowice
 • University of Economics in Katowice
References
 • Ciesielski, M. ed. 2005. Rynek usług logistycznych. Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin.
 • Ciesielski, M. ed. 2009. Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Ciesielski, M. ed. 2011. Zarządzanie łańcuchami dostaw. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Ciesielski, M., and J. Długosz. eds. 2010. Strategie łańcuchów dostaw. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Coyle, J.J., E.J. Bardi, and C.J. Langley. 2002. Zarządzanie logistyczne. Translated by E. Klosa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Gołembska, E. ed. 2013. Kompendium wiedzy o logistyce. 4th ed. Kompendium Wiedzy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kisperska-Moroń, D., and S. Krzyżaniak. eds. 2009. Logistyka. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.
 • Rydzkowski, W. ed. 2004. Usługi logistyczne. Biblioteka Logistyka. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.
 • Rynek TSL w Polsce. 2018. Gazeta Finansowa, 2018.03.23–29, 16–21.
 • Witkowski, J. 2010. Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia. 2nd changed ed. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Wyrwich-Płotka, S. 2018. Wirtualna praca w łańcuchu dostaw. Warszawa: Difin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-47ea36c8-7130-41e8-8d1b-db8081b5def5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.