PL EN


2014 | 1 | 37-58
Article title

Szkoła Twardowskiego i ukraińskie szkolnictwo w Galicji pierwszego czterdziestolecia XX wieku

Authors
Content
Title variants
EN
Twardowski's School and Ukrainian schools in Galicia in the first four decades of the 20th century
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest poświęcony zbadaniu wpływu filozoficznej Szkoły Lwowsko-Warszawskiej na kształtowanie się ukraińskiego szkolnictwa w Galicji w pierwszych czterech dziesięcioleciach XX wieku. Zadanie to zostało wykonane poprzez wykazanie bezpośrednich wychowanków Kazimierza Twardowskiego wśród ukraińskich nauczycieli i teoretyków pedagogiki oraz więzi teoretycznych łączących ich własne idee pedagogiczne ze Szkołą Twardowskiego (na przykładzie pracy jednego z takich nauczycieli – Stefana Ołeksiuka).
Year
Issue
1
Pages
37-58
Physical description
Contributors
author
  • Uniwersytet Warszawski
References
  • Jadczak R. (1992). Wstęp. W: K. Twardowski, Wybór pism psychologicznych i pedagogicznych. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, s. 7-80.
  • Lem S. (2009). Wysoki zamek. Warszawa: Agora.
  • Twardowski K. (1965). Wybrane pisma filozoficzne. Warszawa: PWN.
  • Twardowski K. (1997). Dzienniki. Cz. i. 1915-1927. Warszawa-Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
  • Tyrowicz M. (1991). Wspomnienia o życiu kulturalnym i obyczajowym Lwowa 1918-1939. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
  • Балей С. (1911). Про поняття психологічної основи почувань. Записки Наукового Товариства ім. Т. Шевченка,T. CVI, ks. VI, s. 135-168.
  • Крип’якевич І. (2001). Спогади (Автобіографія). W: Я. Ісаєвич (red.), Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві. Львів: Інcтитут українознавства ім. І. Крип’якевича.
  • Олексюк С. (1927). Про помилки в шкільних письменних працях з рідної мови. Archiwum instytutu Literatury im. T. Szewczenki w Kijowie, zbiór 56, jedn. 81, s. 1-40.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-47eb896a-1095-4f91-afe7-6c1f45c67886
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.