PL EN


2015 | 7/I | 99-116
Article title

PROCEDURA REKRUTACJI URZĘDNIKÓW UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ EPSO

Content
Title variants
EN
RECRUITMENT PROCEDURES FOR THE EUROPEAN UNION OFFICERS BY EPSO
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Niniejszy tekst przedstawia procedury rekrutacji przez EPSO kadry urzędniczej Unii Europejskiej. Pierwsza jego część przedstawia metodologię, założenia i cele konkursów prowadzonych na stanowiska urzędnicze w Unii Europejskiej oraz rys historyczny ewolucji przyjętych rozwiązań. Część druga tekstu dotyczy aktualnej procedury konkursowej. Część trzecia opisuje egzaminy będące częścią procedury konkursowej. Część czwarta, ostatnia, przedstawia dostępne prawem drogi odwoławcze, sądowe, od rozstrzygnięć rekrutacyjnych EPSO. Całość kończy podsumowanie i wykaz wykorzystanych źródeł, aktualnych na dzień 30.09.2015.
EN
The text presents recruitment procedures for European Union civil officers taken by EPSO. The first part presents information on methodology, foundations and goals of contest procedures for office position in European Union with some historical review of its evaluation. The second part refers to current procedures of recruitment. The third part describes exams, as part of contest procedures. The fourth part, which is the last, focus on legally available repeal, also in the court, of recruitment decisions by EPSO. The paper finishes with conclusions and list of and sources valid on September 30th of 2015.
Year
Issue
7/I
Pages
99-116
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
author
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Sopocka Szkoła Wyższa
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
References
 • Bojar-Fijałkowski T., Hać M., EPSO jako organ rekrutujący korpus urzędniczy Unii Europejskiej, Przestrzeń−Ekonomia−Społeczeństwo, numer 6/II/2014.
 • Decyzja Rady z 2.11.2004 ustanawiająca Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej 2004/752/WE, Euratom (Dz. Urz. L 333 z 2004 roku).
 • EPSO: www.europa.eu/epso (15.10.2015).
 • Gielisse R., Devenir fonctionnaire européen: le guide de concours, Ecole nationale d’administration, Centre des études européennes de Strasbourg, Strasbourg 2006.
 • Govaere I., Vandersanden G., La fonction publique communautaire: nouvelles règles et développements contentieux, Bruylant- éditions juridiques, Bruxelles 2008.
 • Małecki M., Tomaszewski K., Status Urzędnika Unii Europejskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005.
 • Procedury Administracyjne, Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) z 26 lutego 2009 roku (Dz. Urz. C 47 z 2009 roku).
 • Rozporządzenie (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz. Urz. L 8 z 2001 roku).
 • Rozporządzenie Rady (WE) Nr 160/2009 z dnia 23 lutego 2009 r. zmieniającym warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.Urz. L 55 z 2009 roku).
 • Rozporządzenie Rady nr 259/68 z dnia 29 lutego 1968 roku Regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. L 56 z 1968 roku, z późn. zm.).
 • Stefano S., La procédure devant le tribunal de la fonction publique de l’Union européenne: principales innovations introduites par son règlement de procédure, Cahiers de droit européen 2007 v.43, n. 5−6.
 • Strzałkowska M., Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2008.
 • Wach K., Europejski rynek pracy, Wolters Kluwer, Kraków 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-47eebb29-748e-46a1-90fa-f888d75bc3f0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.