PL EN


2018 | 3 (374) | 208-218
Article title

Deinternacjonalizacja w handlu detalicznym artykułami spożywczymi w Polsce

Content
Title variants
EN
Deinternationalisation in Retailing of the Grocery Market in Poland
RU
Деинтернационализация в розничной торговле продуктами питания в Польше
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem publikacji jest przedstawienie procesów deinternacjonalizacji w sektorze handlu detalicznego artykułami spożywczymi w Polsce w latach 1990-2016 na gruncie teorii instytucjonalnej. Procesy deinternacjonalizacji zostały opisane w następujących wymiarach: stopień deinternacjonalizacji, czas wejścia, strategia wejścia, format, kraj pochodzenia, czas wyjścia, czas działalności, strategia wyjścia. Badania opierają się na analizie danych wtórnych.
EN
The paper presents the deinternationalisation processes in retailing of the grocery market in Poland in the years 1990-2016 in the perspective of Institutional Theory. Deinternationalisation processes have been described in the following dimensions of foreign entities: level of deinternationalisation, time of enter, entry strategy, home country, time of exit, exit strategy. The study was conducted on the basis of the analysis of secondary data.
RU
Цель статьи – представить процессы деинтернационализации в секторе розничной торговли продуктами питания в Польше в 1990-2016 гг. на основе институциональной теории. Процессы деинтернационализации описали в следующих измерениях: степень деинтернационализации, время входа, стратегия входа, формат, страна происхождения, время выхода, время деятельности, стратегия выхода. Изучение основано на анализе вторичных данных.
Year
Issue
Pages
208-218
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Alexander N., Doherty A.M. (2010), International retail research: focus, methodology and conceptual development, “International Journal of Retail & Distribution Management”, No. 38(11).
 • Alexander N., Myers H. (2000), The retail internationalisation process, “International Marketing Review”, No. 17(4/5).
 • Alexander N., Quinn B. (2002), International retail divestment, “International Journal of Retail & Distribution Management”, No. 30(2).
 • Alexander N., Quinn B., Cairns P. (2005), International retail divestment activity, “International Journal of Retail & Distribution Management”, No. 33(1).
 • Benito G.R.G. (2005), Divestment and international business strategy, “Journal of Economic Geography”, No. 5(2).
 • Benito G.R.G., Welch L.S. (1997), De-internationalization, “Management International Review”, No. 37 (Special Issue 2).
 • Bianchi C.C., Arnold S.J. (2004), An institutional perspective on retail internationalization success: Home Depot in Chile, “International Review of Retail, Distribution and Consumer Research”, No. 14(2).
 • Bianchi C.C., Ostale E. (2006), Lessons Learned from Unsuccessful Internationalisation Attempts: Examples of Multi-International Retailers in Chile, ”Journal of Business Research”, No. 59(1).
 • Borusiak B. (2008), Modele wzrostu przedsiębiorstw handlu detalicznego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Burt S.L., Mellahi K., Jackson T.P., Sparks L. (2002), Retail internationalisation and retail failure: issues from the case of Marks and Spencer, “International Review of Retail, Distribution & Consumer Research”, No. 12(2).
 • Burt S., Dawson J., Sparks L. (2003), Failure in international retailing: Research propositions. “International Review of Retail, Distribution and Consumer Research”, No. 13(4).
 • Burt S.L., Dawson J., Sparks L. (2004), The international divestment activities of European grocery retailers, “European Management Journal”, No. 22(5).
 • Burt S.L., Dawson J., Sparks L. (2008), International retail divesment: Reviews, case studies and (e)merging agenda, (w:) Swoboda B., Morschett D., Rudolph T., Schnedlitz P., Schramm-Klein H. (Eds.), European Retail Research, Gabler, Wiesbaden.
 • Cairns P., Doherty A.M, Alexander N., Quinn B. (2008), Understanding the International Retail Divestment Process, “Journal of Strategic Marketing”, No. 16(2).
 • Dawson J.A. (2007), Scoping and conceptualising retailer internationalization, “Journal of Economic Geography”, No. 7(4).
 • El-Amir A., Burt S. (2008), Sainsbury’s in Egypt: the strange case of Dr Jeykll andMr Hyde?, “International Journal of Retail & Distribution Management”, No. 36(4).
 • Godley A., Fletcher S.R. (2001), International Retailing in Britain 1850-1993, “Service Industries Journal”, No. 21(2).
 • Grzesiuk A. (2006a), Międzynarodowe dywestycje w handlu detalicznym, „Marketing i Rynek”, nr 1.
 • Grzesiuk A. (2006b), Dywestycje w internacjonalizacji handlu, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 2.
 • Grzesiuk A. (2016), Dywestycje w handlu detalicznym – doświadczenia rynku polskiego, (w:) Sławińska M. (red.), Handel we współczesnej gospodarce. Nowe wyzwania, Wydawnictwo Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
 • Huang Y., Sternquist B. (2007), Retailers’ foreign market entry decisions: an institutional perspective, “International Business Review”, No. 16(5).
 • Palmer M. (2004), International retail restructuring and divestment: The experience of Tesco, “Journal of Marketing Management”, No. 20(10).
 • Palmer M. (2005), Retail multinational learning: A case study of Tesco, “International Journal of Retail and Distribution Management”, No. 33(1).
 • Palmer M., Quinn B. (2007), The nature of international retail divestment: insights from Ahold, “International Marketing Review”, No. 24(1).
 • Sternquist B. (1997), International expansion of US retailers, “International Journal of Retail & Distribution Management”, No. 25(8).
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).
 • Vida I. (1997), A retailer’s international involvement: conceptualization of its determinants, “Journal of Marketing Management”, No. 7(2).
 • Vida I., Fairhurst A. (1998), International expansion of retail firms: a theoretical approach for future investigations, “Journal of Retailing and Consumer Services”, No. 5(3).
 • Wrigley N., Currah A. (2003), The ‘stresses’ of retail internationalisation: lessons from Royal Ahold’s experience in Latin America, “International Review of Retail, Distribution & Consumer Research”, No. 13(3).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-47f3fbfb-7583-49a3-a8a8-53cf84a6774f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.