PL EN


2018 | 13 | 4(50) | 27-39
Article title

Ocena transparentności postępowania badawczego. Implikacje dla badań nad dzieciństwem

Content
Title variants
EN
An Assessment of the Transparency of Research Proceedings. Implications for the Study of Childhood
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Głównym celem artykułu jest prezentacja aplikacji metody szybkiego przeglądu w ocenie transparentności raportów z badań empirycznych. W dobie rosnącej liczby publikacji referujących wyniki badań nad dzieckiem i dzieciństwem oraz towarzyszącej temu przyrostowi potrzebie dysponowania środkami selekcji źródeł informacji metoda szybkiego przeglądu wydaje się interesującą propozycją wstępnego określania wiarygodności raportów badawczych. W pierwszej części artykułu przedstawiona została idea metody szybkiego przeglądu oraz zagadnienie transparentności raportów badawczych. Druga część poświęcona została ilustracji zastosowania tej metody na przykładzie autorskich badań i z użyciem autorskiego instrumentu. Analiza zgromadzonych danych dostarczyła rezultatów pozwalających określić poziom transparentności raportów oraz scharakteryzować jakość wykorzystywanych rozwiązań. Okazało się między innymi, że transparentność raportów z badań podlega zróżnicowaniu ze względu na strategię badań oraz że poziom zaawansowania zastosowanych rozwiązań analitycznych pozostaje z nią w związku. Metoda szybkiego przeglądu oraz zaprezentowane narzędzie znajdują szczególne zastosowanie, gdy mimo presji czasu oraz niedostatecznych kompetencji metodologicznych pojawia się potrzeba oceny wiarygodności publikowanych wyników badań.
EN
The main aim of the article is to present the application of the Rapid Review Method in assessing the transparency of reports on empirical research. This rapid review method seems to be an interesting proposition for the preliminary assessment of the credibility of research reports. This is especially true when one considers the fact that the number of publications regarding childhood studies is increasing and that, with this increase, there is a need for the selection of information sources. The first part of the article presents the idea of a Rapid Review Method and the issue of the transparency of research reports. The second part is devoted to the illustration of the use of this method by means of the example of original research and the use of an original instrument. Analysis of the collected data provides results allowing the determination of the level of transparency of reports and to characterize the quality of the solutions used. The results revealed that the transparency of research reports is subject to differentiation due to the research strategy, as well as the fact that this transparency is correlated with the level of advancement of the applied analytical solutions. The Rapid Review Method and the presented tool find particular applications when, despite time pressure and insufficient methodological skills, it is necessary to assess the credibility of published research results.
Contributors
References
 • Ajdukiewicz K., Język i poznanie, t. 2, PWN, Warszawa 1965.
 • Cox D., Applied Statistics: A Review, „The Annals of Applied Statistics”, 1(2007) 1, p. 1–16.
 • Haby M.M. i in., What are the Best Methodologies for Rapid Reviews of the Research Evidence for Evidence-Informed Decision Making in Health Policy and Practice: a Rapid Review, „Health Research Policy and Systems” 14, 2016, 83.
 • Hutchinson S.R., Lovell C.D., A Review of Methodological Characteristics of Research Published in Key Journals in Higher Education: Implications for Graduate Research Training, „Research in Higher Education” 45, 2004, 4.
 • Johnston L., Software and Method: Reflections on Teaching and Using QSR NVivo in Doctoral Research, „Inernational Journal of Social Research Methodology” 9, 2006, 5.
 • Lee M.-H., Wen L., Tsai C.-C., Research Trends in Science Education from 2003 to 2007: A Content Analysis of Publications in Selected Journals, „International Journal of Science Education”, 31, 2009, 15.
 • Kehily M.J., Zrozumieć dzieciństwo: wprowadzenie w kluczowe tematy i zagadnienia, [w:] Wprowadzenie do badań nad dzieciństwem, red. M.J. Kehily, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008.
 • Lista ministerialna czasopism naukowych z roku 2010, część B.
 • Pasikowski S., Kultura metodologiczna i raportowanie badań empirycznych publikowanych w wiodących czasopismach poświęconych zagadnieniom edukacji, „Kultura i Edukacja”, 2014, 2.
 • Pasikowski S., Transparency of Research Published in the Leading Polish Educational Journals, [in:] INTED 2014 Proceedings, ed. A.L.L. Gómez Chova, IATED Academy, Valencia 2014.
 • Pasikowski S., Transparentność w publikowaniu wyników badań empirycznych poświęconych edukacji, „Przegląd Badań Edukacyjnych” 16, 2013, 1.
 • Spencer L. i in., Quality in Qualitative Evaluation: A framework for Assessing Research Evidence. A Quality Framework, National Centre for Social Research, 2003.
 • Such J., Szcześniak M., Filozofia nauki, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006.
 • Tricco A.C. i in., A Scoping Review of Rapid Review Methods, „BMC Medicine” 2015, e224.
 • Tsai C.-C., Wen L., Research and Trends in Science Education from 1998 to 2002: a Content Analysis of Publication in Selected Journals, „International Journal of Science Education” 27, 2005, 1.
 • Varker T. i in., Rapid Evidence Assessment: Increasing the Transparency of an Emerging Methodology, „Journal of Evaluation in Clinical Practice” 2015, 21.
 • Walker V., Transforming Science into Law: Default Reasoning in International Trade Disputes, [in:] Rescuing Science from Politics Regulation and the Distortion of Scientific Research, ed. W. Wagner, R. Steinzor, Cambridge University Press, New York 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-47f4d9ab-8c83-4c76-aded-107be495e79d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.