PL EN


2016 | 13 | 117-124
Article title

Makroekonomiczny wpływ polityki budżetowej na rozwój polskiej gospodarki

Content
Title variants
EN
Macroeconomic impact of the budget policy on the development of Polish economy
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is an analysis of the situation of Polish state budget from 1990 to 2014. The data enable you to find the relationship between the budget and the economy of the state. They show the relationship existing between them. The publication has been developed assumptions budgets after 1989. This analysis allows you to observe the development of the Polish economy over the last years.
Year
Volume
13
Pages
117-124
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Uniwersytet Gdański, Gdańsk
References
 • Ciak J., Deficyt budżetowy – wybór czy konieczność, „Bank i Kredyt” 1997, nr 4.
 • Ciak J., Polityka budżetowa, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Dom Organizatora, Toruń 2002.
 • Ciak J., Źródła finansowania deficytu budżetu państwa w Polsce, Wydawnictwo Fachowe CeDeWu, Warszawa 2012.
 • Finanse publiczne w warunkach akcesji do Unii Europejskiej, red. L. Patrzałek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 • Gruszecki T., Kryzys a dług publiczny w krajach rozwiniętych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014.
 • Józefiak C., Krajewski P., Mackiewicz M., Deficyt budżetowy. Przyczyny i metody ograniczenia, PWE, Warszawa 2006.
 • Kostanciak W., Przemiany deficytu budżetowego w Polsce w latach 1992 – 2009, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2011, nr 22.
 • Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Uryszek T., Dług Skarbu Państwa jako źródło finansowania deficytu budżetowego, Difin, Warszawa 2010.
 • Wernik A., Deficyt budżetowy. Mity i rzeczywistość, [w:] Polityka finansowa, budżet, stopa procentowa, ubezpieczenia, A. Wernik, Instytut Finansów, Warszawa 1998.
 • Ziółkowska W., Finanse publiczne – teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-480119c2-3821-4d5a-b231-5108dafca67b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.