PL EN


2018 | 9 | 5 | 28-39
Article title

Działalność Rady Szkolnej Krajowej na rzecz szkoły ludowej w autonomicznej Galicji

Authors
Content
Title variants
EN
Activities of the National School Council for the Folk School in Autonomous Galicia
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Odnosząc się do RSK i jej działań w sposób ogólny, należy stwierdzić, że jako instytucja publiczna zrobiła tak dużo, że trudno sobie wyobrazić sytuację, w której przyszłoby budować system oświatowy II Rzeczypospolitej bez jej dokonań. W okresie swej działalności posiadała w szeregach jednostki wybitne. Jej członkowie, starając się przeciwstawić różnym koniunkturalnym wpływom, wykazywali profesjonalizm i względny obiektywizm, który przyniósł wymiernie pozytywne efekty. Była bardzo ważną instytucją autonomii galicyjskiej, która zasłużyła się dla rozwoju i polonizacji szkolnictwa w zaborze austriackim. W zaborze austriackim To dzięki Radzie i przeważającej części jej działaczy w zaborze austriackim najwcześniej dokonały się zmiany, które miały istotny wpływ na dalszy rozwój szkolnictwa polskiego budowanego po 1918 r. Warto o tym pamiętać, obchodząc setną rocznicę odzyskania niepodległości po zakończeniu Wielkiej Wojny.
EN
Referring to the National School Council (Rada Szkolna Krajowa) and its activities in a general manner, it should be stated that as a public institution, it did so much that it is difficult to imagine a situation in which the educational system of the Second Polish Republic would be built without its achievements. During its activity, the Council had outstanding units in the ranks. Its members, trying to counteract various cyclical influences, showed professionalism and relative objectivity, which brought measurable positive results. It was a very important institution of Galician Autonomy, which contributed to the development and polonize of education in the Austrian Partition. In the Austrian Partition, thanks to the Council and the majority of its activists, changes were made at the earliest. These changes had a significant impact on the further development of Polish education built after 1918. It is worth remembering during the celebrations of the 100th anniversary of Poland’s independence after the end of the Second Great War.
Year
Volume
9
Issue
5
Pages
28-39
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
author
 • Doktor habilitowany profesor UR, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Katedra Historii i Teorii Wychowania, Polska
References
 • Dutkowa, R. (1995). Polityka szkolna w Galicji 1866–1890 w Galicja i jej dziedzictwo. T. 3: Nauka i oświata. Rzeszów: Wyd. WSP w Rzeszowie.
 • Engelbrecht, H. (1986). Geschichte des österreichischen Bildungswesens. Erzichung und Unterricht auf dem Boden Österreichs. T. 4: Von 1848 bis zum Eden Monarchie. Wien. Österreichischer Bundesverlag.
 • Falkiewicz, K. (1899). Rozwój szkolnictwa ludowego w Galicji w latach 1848–1898. Lwów [b. w.].
 • Kasparek, J.R. (1884, 1885). Zbiór ustaw i rozporządzeń administracyjnych w Królestwie Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim obowiązujących. T. 1, 4. Lwów. Nakład Wydawcy.
 • Majorek, C. (1980). Projekty reform szkolnictwa ludowego w Galicji u progu autonomii (1860– 1873). Wrocław: PAN.
 • Meissner, A. (1996). Dorobek pisarski kadry pedagogicznej seminariów nauczycielskich. W: A. Meissner (red.), Galicja i jej dziedzictwo. Nauczyciele galicyjscy. T. 6. Rzeszów: Wyd. WSP w Rzeszowie.
 • Pęcherski, M., Świątek, M. (1978). Organizacja oświaty w Polsce w latach 1917–1977. Warszawa: PWN.
 • Ruta, Z. (1980). Szkolnictwo powszechne w okręgu szkolnym krakowskim w latach 1918–1939. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Trzebiatowski, K. (1970). Szkolnictwo powszechne w Polsce w latach 1918–1923. Wrocław: PAN.
 • Sprawozdanie RSK o stanie wychowania publicznego w roku szkolnym 1907–1908 (1909). Lwów. Nakład c.k. Rada Szkolna Krajowa.
 • Sprawozdanie RSK o stanie wychowania publicznego w roku szkolnym 1911–1912 (1913). Lwów. Nakład c.k. Rada Szkolna Krajowa.
 • Ustawa szkolna państwowa z 2.05.1883. Dz.U. Państw., 1883, nr 53.
 • Ustawa z 25.06.1873 o władzach nadzorczych miejscowych i okręgowych dla szkół ludowych. Dz.U. i Rozporządzeń Krajowych, 1873, nr 245.
 • Ustawa z 25.06.1873 o władzach nadzorczych miejscowych i okręgowych dla szkół ludowych. Dz.U. i Rozporządzeń Krajowych, 1873, nr 255.
 • Ustawa z 23.05.1895 o zakładaniu i urządzaniu publicznych szkół ludowych i obowiązku posyłania do nich dzieci. Dz.U. i Rozporządzeń Krajowych, 1897, nr 57.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-480283cc-86b6-4a16-b4f0-2de2db97380a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.