PL EN


Journal
2012 | 5 | 151-164
Article title

Prawne podstawy funkcjonowania partii politycznych we współczesnej Polsce

Content
Title variants
EN
The legal basis for the functioning of political parties in contemporary Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy poruszono główne kwestie dotyczące podstaw prawnych funkcjonowania partii politycznych w Polsce w okresie umownie określanym jako III Rzeczpospolita. W tym okresie w ustawodawstwie polskim uchwalono dwie ustawy o partiach politycznych, z których pierwsza obowiązywała w latach 1990 – 1997, zaś druga od 19 września 1997 r. do dzisiaj. W pracy przedstawiono cechy charakterystyczne obu ustaw oraz korespondujące z nimi inne akty prawne, począwszy od Konstytucji RP, a kończąc na aktach wykonawczych. W pracy wykorzystano akty prawne zarówno uchylone, jak też obowiązujące oraz opracowania zwarte, artykuły i źródła internetowe, szczególnie stronę internetową Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
EN
Two main issues concerning legal basis for functioning of political parties in Poland during the period known as the Polish Third Republic are being mentioned in this essay. During this period of time two legal acts on political parties were passed. One of the acts was in force between 1990 and 1997, the second one – the act of September 19, 1997 – is the one currently providing legal basis for functioning of the political parties. The essay summarizes both of these acts, various decrees, the Constitution of the Republic of Poland of April 2, 1997, as well as a number of executive acts. Mandatory provisions of law, revoked acts, thematic publications, a variety of articles and the website of Sejm of the Republic of Poland were used as a source for this essay
Journal
Year
Issue
5
Pages
151-164
Physical description
Artykuł naukowy
Dates
published
2012-10-10
Contributors
  • UMCS Lublin - PWSZ Zamość
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3109
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4802dcf8-d70b-44ff-bea7-1894f0181ae6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.