PL EN


2017 | 103 | 193-202
Article title

Jak Polacy poszukują pracy? – analiza logitowa

Authors
Content
Title variants
EN
How do the Polish People Seek Work? – Logistic Regression Analysis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Modele poszukiwań na rynku pracy traktują proces poszukiwania pracy jako inwestycję w zdobywanie informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia. Podejmowane działania wymagają ponoszenia określonych kosztów i nakładów w celu znalezienia najlepszych warunków zatrudnienia. W artykule podejmuję próbę identyfikacji czynników mających wpływ na prawdopodobieństwo znalezienia pracy przez osoby bezrobotne. Badanie przeprowadzam w oparciu o dane jednostkowe pochodzące z BAEL. Tworzę panel, w którym każda jednostka obserwowana jest w czterech momentach. Zabieg taki pozwala określić wpływ wybranych czynników na poszukiwania pracy oraz ustalić, jak zmienia się ich znaczenie wraz z wydłużaniem się okresu poszukiwań. Wyniki badań wskazują, że takie cechy respondentów, jak płeć, wiek, stan cywilny, wykształcenie, posiadane doświadczenie zawodowe aproksymowane stażem pracy i zawodem wykonywanym w przeszłości, miejsce zamieszkania oraz podejmowane działania w celu znalezienia zatrudnienia istotnie różnicują prawdopodobieństwo znalezienia pracy przez osoby bezrobotne, a siła ich oddziaływania zmienia się wraz z wydłużaniem się okresu poszukiwań.
EN
The job search models treat the search process as the way to collect information about the job offers. The search process is time and resource consuming. The agents bear theses costs to find the most suitable job postings. In this study, I try to identify factors that determine the probability of the job offer encountering by the unemployed individuals. I use individual LFS data and create a panel in which each individual is observed 4 times. I analyse the impact of particular factor and test whether their importance is time varying. The results prove that sex, age, marital status, place of residence and applied search methods diversify likelihood of a job match. Moreover, the impact of particular factors changes long the unemployment duration.
Year
Volume
103
Pages
193-202
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
author
  • Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Makroekonomii, pkubiak@uni.lodz.pl
References
  • Bachman Ronald, Baumgarten Daniel, How Do the Unemployed Search for a Job? Evidence from the EU Labour Force Survey, IZA, 2012, DP No 6753.
  • Blau David M., Robins Philip K., Job Search Outcomes for the Employed and Unemployed, Journal of Political Economy, 1990/98/3 (Jun.), s. 637–655.
  • Cichocki Stanisław, Saczuk Katarzyna, Strzelecki Paweł, Wyszyński Robert, Tyrowicz Joanna, Badanie ankietowe rynku pracy, Raport 2013, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2013.
  • Cichocki Stanisław, Saczuk Katarzyna, Strzelecki Paweł, Wyszyński Robert, Tyrowicz Joanna, Badanie ankietowe rynku pracy, Raport 2012, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2012.
  • Gałecka-Burdziak Ewa, Kubiak Paweł, Skuteczność poszukiwania zatrudnienia a prawo do zasiłku dla bezrobotnych w Polsce przed i po 2010 r., Polityka Społeczna 2012/10, s. 26–32.
  • Heath Alexandra, Job-search Methods, Neighbourhood Effects and the Youth Labour Market, RBA Research Discussion Papers, Reserve Bank of Australia, 1999.
  • Holzer Harry, Search method use by unemployed youth, Journal of Labor Economics 1988/6, s. 1–20.
  • Weber Andrea, Mahringer Helmut, Choice and Success of Job Search Methods, IZA, 2006, DP No 1939.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4803c7c4-2308-4880-94c7-02b8a6f840cc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.