PL EN


2015 | 29(2) | 81-100
Article title

Wspieranie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami – analiza kosztów systemu w latach 2009–2011

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niepełnosprawność należy rozpatrywać nie tylko w kategoriach społecznych, ale również w kategoriach ekonomicznych, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i publicznym. Koszty te zawsze będą stanowić ważną pozycję w budżecie centralnym oraz w budżetach jednostek finansów publicznych. Jest to w głównej mierze spowodowane samą istotą niepeł- nosprawności, która generuje dodatkowe koszty. Bez odpowiedniego wsparcia, osoby z nie- pełnosprawnością nie poradzą sobie na rynku pracy, a pracodawcy nie będą zainteresowani zatrudnianiem takich pracowników. Analiza ekonomiczna kosztów ponoszonych w syste- mie pozwala zapoznać się występującymi faktami i zjawiskami oraz ustalić przyczyny tych zjawisk i faktów, w tym szczególnie niską aktywność zawodową osób z niepełnosprawno- ściami. Ponadto na podstawie kosztów, zwłaszcza gdy porównamy je z efektami, można dokonać wstępnej oceny systemu. W niniejszej analizie poddano ocenie koszty ponoszone przez PFRON, ZUS, KRUS oraz NFZ.
Contributors
author
  • Uniwersytet Zielonogórski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-48047a8a-5ccb-4d69-952f-58f9d54740a9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.