PL EN


2015 | 232 | 135-145
Article title

Charakterystyka oraz ocena gospodarki wodno-ściekowej w województwie śląskim

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Characterization and assessment of water and waste water management in the silesian voivodeship
Year
Volume
232
Pages
135-145
Physical description
Contributors
References
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE, Dz. U. WE, 2000, poz. 327.
  • Program ochrony środowiska dla województwa śląskiego do roku 2013 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018 (2010), ATMOTERM S.A., Instytut Zrównoważonego Rozwoju, Katowice.
  • Raport z badań statutowych Katedry Zarządzania Ochroną Środowiska UE w Katowicach (2013), Rozwój rynku dóbr i usług ekologicznych w warunkach gospodarki polskiej, materiał niepublikowany, Katowice.
  • [www 1] http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks (dostęp: 30.08.2014).
  • [www 2] http://www.katowice.pios.gov.pl/monitoring/srodowisko/wody/ocena_wod 2010_ 2012/monitoring.pdf (dostęp: 30.08.2014).
  • [www 3] http://www.katowice.pios.gov.pl/monitoring/raporty/2012/raport2012.pdf (dostęp: 30.08.2014).
  • [www 4] http://www.cenywody.pl/ (dostęp: 30.08.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4804f7ac-f9fb-4025-b924-5d380c0f0bc4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.