PL EN


2016 | 76 | 315-340
Article title

Jak stawić czoła nowoczesności? Dyskusja wokół wzorca niemieckiej szlachcianki na łamach „Deutsches Adelsblatt” na przełomie XIX i XX wieku

Content
Title variants
EN
How to face modernity? Debate surrounding the model of a German noblewoman on the pages of Deutsches Adelsblatt at the turn of the 20th century
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje poglądy publikowane na łamach niemieckiego tygodnika „Deutsches Adelsblatt” na przełomie XIX i XX w. na temat wpływu przemian społeczno-gospodarczych i postępu cywilizacyjnego na życie szlachcianek. Towarzyszy temu uzupełnienie katalogu zadań i powinności kobiecych o nowe elementy, takie jak lepsza edukacja i możliwość pracy zarobkowej. Budowany w ten sposób wzorzec niemieckiej, nowoczesnej szlachcianki wzmocniony został kontekstem stanowo-nacjonalistycznym, który – w opinii publicystów – czynił kobiety odpowiedzialnymi za przyszłość szlachty i państwa.
The paper presents the opinions expressed on the pages of the German weekly Deutsches Adelsblatt at the turn of the 20th century in relation to the issue of the infl uence of social-economic changes and the advancement of civilisation on the life of noblewomen. These refl ections served to update the catalogue of a woman’s tasks and obligations with new elements, such as better education and possibility of employment. The model of a modern noblewoman constructed by these means was reinforced with class-nationalist context, which, according to the opinion of journalists – made women responsible for the future of the German nobility and state.
Publisher

Year
Volume
76
Pages
315-340
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-480591b1-dc74-41e2-87ab-f0016d8e49b1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.