PL EN


2017 | 473 | 171-179
Article title

Data envelopment analysis jako narzędzie wspomagające zarządzanie regionami turystycznymi

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem opracowania jest wskazanie możliwości wykorzystania DEA jako narzędzia wspomagającego zarządzanie rozwojem regionów turystycznych. Omówiono w nim aspekty teoretyczne i praktyczne zastosowania tej metody, które zilustrowano przykładem wykorzystania DEA. Jego przedmiotem były jednostki NUTS 2 położone na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego i Północnego. Jako miarę efektów przyjęto liczbę noclegów, a jako miary nakładów – pojemność bazy noclegowej, liczbę pracujących w sekcji H oraz nakłady na środki trwałe w handlu hurtowym i detalicznym, transporcie, sekcji H, usługach kulturalnych, rekreacyjnych, działalności gospodarstw domowych i organizacji eksterytorialnych. Zastosowanie DEA pozwoliło określić ranking regionów według wskaźników efektywności, wskazać jej potencjał jako techniki benchmarkingu i szerzej: narzędzia wspomagajęcego zarządzanie rozwojem regionalnym.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-480b33ef-0b6f-458c-8ab6-b5c68333cb1d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.