PL EN


2014 | 5 | 1 | 128-133
Article title

Wychowanie motoryzacyjne wyzwaniem społecznym XXI wieku

Content
Title variants
EN
Road safety education as a societal challenge in XXIst century
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono wybrane problemy krzewienia kultury technicznej w ramach szkolnego obowiązku kształcenia z zakresu techniki. W szczególności rozważania skierowano na obszar wychowania motoryzacyjnego, warunkującego zrównoważony rozwój społeczny. Na tle wyników analizy poziomu wiedzy z zakresu prawa o ruchu drogowym, reprezentatywnego dla osób dorosłych, posiadających prawo jazdy, wyłoniono związki przyczynowo-skutkowe, dla których wspólną cechą jest deficyt wiedzy z zakresu podstaw fizyki. Zaproponowano prosty sposób komputerowego wspomagania ćwiczeniowego składnika procesu dydaktycznego w przekonaniu, że nauczanie symulacyjne istotnie uzupełni doświadczenia z praktyki ruchu drogowego.
EN
The article presents some problems of technical culture promotion in the school education obligation, especially in the field of technology. In particular, consideration was directed to the area of road safety education, which determines a balanced human development. On the background of results analysis of knowledge level regarding to the traffic law, by adults having driving licenses, cause-effect relationships were selected, for which the common feature is a lack of knowledge in basic physics. A simple computer-aided method was proposed to practice the experimental component of the educational process, in the belief that the simulation teaching significantly complement the experience with the practice of traffic.
Year
Volume
5
Issue
1
Pages
128-133
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
  • Czyżewski W., Lib W., Walat W. (2012), Technika w praktyce. Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne. Podręcznik z ćwiczeniami. Klasa 1-3. Gimnazjum.
  • Furmanek W., Walat W. (2002), Przewodnik metodyczny dla nauczycieli techniki-informatyki, Rzeszów.
  • https://www.google.pl/#q=program+autorski+technika+gimnazjum
  • Mitas A.W. (red.) (2000), Pedagogika i informatyka, praca zbiorowa, Cieszyn, ISBN 83-910722- 2-3.
  • Mitas A.W. (2002), Wychowanie komunikacyjne [w:] Pedagogika i informatyka, red. A.W. Mitas, Cieszyn.
  • Mitas A.W. (red.) (2004), Informatyka w edukacji i kulturze, praca zbiorowa, Sosnowiec, ISBN 83-89275-16-3.
  • Mitas A.W. (2012), O wychowaniu komunikacyjnym w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego, „Technika Transportu Szynowego Koleje – Tramwaje – Metro TTS” 9/2012, płyta CD jako integralna część miesięcznika TTS, ISSN 1232-3829.
  • Mitas A.W. (2013), Biocybernetic and technical aspect of transport safety. Bezpieczeństwo transportu w aspekcie technicznym i biocybernetycznym, Gliwice, ISBN 978-83-934357-7-7.
  • Siek-Piskozub T. (2001), Uczyć się bawiąc, Warszawa.
  • Stefańska-Klar R. (2002), Późne dzieciństwo. Młodszy wiek szkolny [w]: Psychologia rozwoju człowieka, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Warszawa 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-480db83a-ef51-4ea4-a6ee-d2fc41fbad78
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.