PL EN


2019 | 105-106 Kino wobec transformacji ustrojowych | 293-296
Article title

Dlaczego nie lubię reklam w kinie

Authors
Title variants
EN
WHY I DO NOT LIKE ADVERTISING IN THE CINEMA
Languages of publication
PL
Abstracts
Autor zastanawia się, jaki cel ma wyświetlanie w kinach przed seansami, często przez pół godziny, reklam, skoro badania wykazują, że większość z widzów albo nic z nich nie pamięta, albo je odpuszcza. Zdaniem badaczy i krytyków reklamy są jednym z powodów systematycznego bywania widzów w kinie. Biorąc pod uwagę ceny reklamowania się w kinie, na większości seansów (z wyjątkiem wielkich hitów) można by w ogóle nie pobierać opłat, bo zysk ze sprzedaży biletów stanowi tylko mały procent dochodów kin z reklam. W tym systemie film staje się tylko narzędziem reklamodawców. Sztuka się nie liczy. Zauważyli to już dawno artyści, np. Richard Serra czy Wim Wenders.
EN
The author wonders what is the purpose of displaying commercials in cinemas before the screenings, often for half an hour, when the research shows that most of the viewers either do not remember them or arrives purposefully late. According to researchers and critics, commercials are one of the reasons for systematic viewership in the cinema. Considering the prices of advertising in the cinema, at most screenings (except for big hits), one could stop charging for tickets, as the profit from the sale of tickets is only a small percentage of cinema advertising revenues. In this system, the movie becomes only tool for advertisers. Art does not count. Artists have long noticed this, for example Richard Serra or Wim Wenders.
Keywords
Contributors
References
  • Bender, J. F. The Disadvantages of Movie Theater Advertising, „Chron”, https://smallbusiness.chron.com/disadvantages-movie-theater-advertising-25177.html.
  • Robbins, R. H. Global Problems and the Culture of Capitalism,: Pearson Education, Inc., Boston-New York-San Francisco 2008.
  • Rotfeld, H. J. Movie theaters’ Suicide-by-Advertising with Income from Abusing Customers, „Journal of Consumer Marketing” 2006, nr 23, November.
  • Wenders, W. Emotion Pictures: Reflections on Cinema, Faber & Faber, London 1989.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-480dbc7a-b3c3-4cde-bd12-86ff48516918
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.