PL EN


2017 | 2(26) | 207-220
Article title

Rola aniołów biznesu w finansowaniu przedsiębiorstw we wczesnych fazach rozwoju

Authors
Content
Title variants
EN
THE ROLE OF BUSINESS ANGELS AT EARLY STAGES OF FINANCING COMPANIES
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rozwój instytucji aniołów biznesu nastąpił wraz ze wzrostem młodych, innowacyjnych przedsięwzięć o dużym potencjale wzrostu. Brak dostępu do tradycyjnych form zewnętrznego finansowania działalności, wymusił poszukiwanie alternatywnych źródeł kapitału. Tego typu potrzeby spotkały się z odpowiedzią ze strony inwestorów indywidualnych, gotowych zainwestować własny kapitał oczekując w zamian ponadprzeciętnej stopy zwrotu z inwestycji. Aniołowie biznesu finansują przede wszystkim innowacyjne podmioty we wczesnych fazach rozwoju (pre-seed, seed, early stage i start-up). Wybierają branże o wysokiej dynamice wzrostu takie jak: technologie informacyjno-komunikacyjne, telefonia komórkowa, nowoczesne technologie, biotechnologie oraz usługi dla biznesu i finanse. Artykuł przedstawia istotę instytucji aniołów biznesu, wsparcie oferowane przez inwestorów indywidualnych oraz prezentuje ich działalność w Polsce.
EN
The development of business angels institutions has occurred parallel to the growth of young, innovative projects with high increase potential. Looking for an alternative source of capital was a consequence of a lack of access to the traditional forms of external business financing. This type of demand met with the response of individual investors, ready to invest their own capital, expecting above-average return rate of investment. Business angels primarily finance innovative entities in seed and early stage of development (pre-seed, seed, early stage and start-up). They choose high-growth industries such as information and communication technologies, telecommunication, modern technologies, biotechnology, business services and finance. The article presents the essence of the institution of business angels, the support offered by individual investors and their activity in Poland
Year
Volume
Pages
207-220
Physical description
Contributors
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
References
 • Brzozowska Krystyna. 2008. Business Angels na rynku kapitałowym. Motywacje, inwestowanie, efekty. Warszawa: CeDeWu.
 • Cecelak Joanna. 2012. Wsparcie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw z sektora MSP przez instytucje aniołów biznesu. W Gospodarka rynkowa w warunkach kryzysu, red. Jacek Grzywacz i Sławomir Kowalski, 196. Płock: Wydawnictwo PWSZ w Płocku.
 • European Early Stage Market Statistics 2015. May 2016. EBAN: 5, 9.
 • Grzegórska Longina. 2010. „Wylęgarnia sukcesu”. Newsweek Polska nr 2: 28.
 • Introduction to Business Angels and Business Angels Activities in Europe. 2005. EBAN: 15.
 • Introduction to Business Angels and Business Angels Activities in Europe. 2006. EBAN: 13.
 • Mikołajczyk Bożena. 2007. Infrastruktura finansowa MSP w krajach Unii Europejskiej. Warszawa: Difin.
 • Mikołajczyk Bożena, Krawczyk Marzena. 2006. „Komplementarność i substytucyjność aniołów biznesu i operatorów venture capital”. Bank i Kredyt, Nr 3: 57.
 • Mikołajczyk Bożena, Krawczyk Marzena. 2007. Aniołowie biznesu w sektorze MSP. Warszawa: Difin.
 • Mirowska Monika. 2002. „Venture capital ze szczególnym uwzględnieniem business angels”. Folia Oeconomica, Nr 160: 84.
 • Pastusiak Radosław. 2009. Aniołowie Biznesu we wspieraniu przedsiębiorczości.W Rynki finansowe w rozwoju podmiotów gospodarczych, red. Beata Filipiak, Bożena Mikołajczyk, 201. Warszawa: Difin.
 • Piekunko-Mantiuk. 2014. „Aniołowie biznesu i ich rola w finansowaniu startupów”. Ekonomia i Zarządzanie, Nr 4 (6): 370.
 • Statistics Compendium 2014. 2014. EBAN: 5.
 • Tamowicz Piotr. 2004. Venture capital – kapitał na start. Gdańsk: PARP.
 • Tamowicz Piotr. 2007. Business angels. Pomocna dłoń kapitału. Gdańsk: PARP.
 • [www1] http://www.private-equity.com.pl/wp-content/uploads/2016/07/Business- Angels-w Europie-PEC.pdf (dostęp: 15.03.2017).
 • [www2] http://www.lba.pl/o-nas/lba/ (dostęp: 15.03.2017).
 • [www3] http://www.resik.eu/ (dostęp: 15.03.2017).
 • [www4] http://www.amberinvest.org/pl/o-nas/o-sieci-aniolow-biznesu-amber/(dostęp: 15.03.2017).
 • [www5] http://wsab.org.pl/ (dostęp: 15.03.2017).
 • [www6] http://www.siecprzedsiebiorczychkobiet.pl/black-swan-fund/#pg-70-0(dostęp: 15.03.2017).
 • [www7] http://www.eban.org/about/find-a-member (dostęp: 15.03.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-480f37af-6e3b-4174-b4fb-bcae0101e067
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.