PL EN


2014 | 12 | 80-100
Article title

Biojurysprudencja jako odpowiedź na rozwój współczesnej medycyny

Authors
Content
Title variants
EN
Biojurisprudence as the answer to the development of modern medicine
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the middle of 1990s, a new trend appeared in the Polish jurisprudence, namely biojurisprudence. In his scholarly works, Roman Tokarczyk defined the need for having a fresh look at the world dominated by technological progress and thus created the basis for a new branch of the codified law – biolaw. By drawing attention to the problems caused by biotechnological revolution whose eugenic extremities might lead to materialization of the Frankenstein myth, Tokarczyk expressed the need of giving up the traditional understanding of law and developing its new framework. In its perspective vision, biojurisprudence concentrates the views of ethicists, philosophers, theologians and even theoreticians of law thus becoming a branch of science that touches upon the most current needs.
Contributors
References
 • Biesaga T. (red.), Bioetyka polska, Kraków 2004.
 • Dobiosh H., Sztuczne zapłodnienie, Opole 1991.
 • Drożdż B., Fundamentalne prawa człowieka – refleksja w kontekście ludzkiej godności, „Perspectiva, Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne”, R. VI, 2007, nr 1 (10).
 • Grzymkowska M., Standardy bioetyczne w prawie europejskim, Warszawa 2009.
 • Haring B., W służbie człowieka, Warszawa 1975.
 • Hetmański M., Epistemologia jako filozoficzna refleksja nad poznaniem i wiedzą, [w:] Epistemologia współcześnie, red. M. Hetmański, Kraków 2007.
 • Isbouts J.P., Od Mojżesza do Mahometa. Wspólne korzenie, Warszawa 2009.
 • Krajewska A., Pojęcie godności w prawie europejskim i porządkach krajowych w kontekście rozwoju biomedycyny, „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego Europejskiego i Porównawczego”, vol. IV, A.D. MMVI.
 • Kwiatkowski W., Medycyna i śmierć, [w:] Narodziny i śmierć. Bioetyka kulturowa wobec stanów granicznych życia ludzkiego, red. M. Gałuszka, K. Szewczyk, Warszawa 2002.
 • Muszla A. (red.), Encyklopedia bioetyki. Personalizm chrześcijański, Radom 2005.
 • Skorowski H., Problematyka praw człowieka, Warszawa 2005.
 • Spaemann R., Osoby. O różnicy między czymś a kimś, Warszawa 2001.
 • Szawarski Z., Wartość życia, [w:] W kręgu życia i śmierci. Moralne problemy medycyny współczesnej, red. Z. Szawarski,Warszawa 1987.
 • Szymański Ł., In vitro, Kraków 2009.
 • Szyszkowska M., Teorie prawa natury XX wieku w Polsce, Warszawa 1982.
 • Tokarczyk R., Bjojurysprudencja. Podstawy prawa dla XXI wieku, Lublin 2008.
 • Twardowski T., Michalska A., Dylematy współczesnej biotechnologii z perspektywy biotechnologa i prawnika, Toruń 2000.
 • Wnukiewicz-Kozłowska A., Eksperyment medyczny na organizmie ludzkim w prawie międzynarodowym i europejskim, Warszawa 2004.
 • Varaut J.M ., Możliwe, lecz zakazane. O powinnościach prawa, Warszawa 1996.
 • Zajadło J., Prawo kontra człowiek, [w:] Fascynujące ścieżki filozofii prawa, red. J. Zajadło, Warszawa 2008.
 • Zoll A., Kultura i prawo, [w:] Uniwersyteckie wykłady na koniec starego i początek nowego tysiąclecia, red. E. Kamińska, Warszawa 2004.
 • Biesaga T., Wartość życia w ujęciu etyki personalistycznej, www.seminare.pl/19/biesaga.doc, dostęp 09.04.2011.
 • Breczko A., Moralny i prawny niepokój wokół biotechnologii. Spór o granice badań naukowych w sferze medycyny, a tożsamość oraz integralność człowieka jako podmiotu prawa, www. iphils.uj.edu.pl/conf/et/1/breczko_kom.html, dostęp 08.04.2011.
 • Hołub G., Jak rozwiązać problemy bioetyczne na forum społeczeństwa laickiego i pluralistycznego?, http://www.mp.pl/etyka/index.php?aid=28525&_tc=4A29D094B0B95B35D49E- 82C5E0FB0A54, dostęp 02.01.2013.
 • Martin J., Buddyzm i prawo jednostki ludzkiej do szacunku wobec niebezpieczeństw związanych z rozwojem biotechnologii, http://etyka.doktorzy.pl/hamida.htm, dostęp 02.01.2013.
 • Nawrot O., Biojurysprudencja – dom zbudowany na piasku czy na skale? „Diametros”, nr 22, 2009, http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/pdf/diam22nawrotzajadloen.PDF, dostęp 09.04.2011.
 • Opinie zebrane na temat książki prof. Romana Tokarczyka, www.rtokarcz.nazwa.pl/opinia23.htm, dostęp 09.04.2011.
 • Sadowski M., Godność człowieka – aksjologiczna podstawa państwa i prawa, www.bibliotekacyfrowa.pl, dostęp 09.04.2011.
 • Środa M., Idea godności w kulturze i etyce, Warszawa 1993, http://mateusz.pl/ksiazki/ajk-abcb/ajk-abcb-03.htm
 • Tokarczyk R., Biojurysprudencja, Jurysprudencja a biojurysprudencja, http://rtokarcz.nazwa.pl/biojurys
Notes
EN
BEZPIECZEŃSTWO KULTUROWE
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-480f772e-bc24-40a3-a073-ec436d665308
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.