PL EN


2016 | 4(89) | 31-49
Article title

Insurance of Risks in Space Activities

Title variants
PL
Ubezpieczenie ryzyk w działalności kosmicznej
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest przedstawienie działalności w zakresie eksploracji przestrzeni kosmicznej w kontekście związanych z nią ryzyk i możliwości ich ubezpieczenia. W szczególności celem rozważań jest identyfikacja tych aspektów działalności, które są przedmiotem reżimu prawa kosmicznego. Ma to znaczenie dla identyfikacji ryzyk związanych z eksploracją kosmosu, które mogą zostać zakwalifikowane jako „ryzyka kosmiczne” dla potrzeb zarządzania nimi i ubezpieczenia. Takie podejście jest konieczne, zdaniem autorki, do skonstruowania przedmiotu „ubezpieczenia kosmicznego” i podstawowych warunków umowy ubezpieczenia. Aby osiągnąć zakładany cel, przedstawiono podstawowe instrumenty prawa międzynarodowego w dziedzinie eksploracji przestrzeni kosmicznej, jak i wybrane reżimy krajowe, w tym także ramy prawne działalności Unii Europejskiej w tej dziedzinie. Na podstawie zidentyfikowanego reżimu prawa kosmicznego i rodzaju działalności nim objętych, omówiono naturę zagrożeń związanych z działalnością kosmiczną, a w konsekwencji – rodzaj ryzyk ujmowany jako przedmiot ubezpieczenia kosmicznego. Natura ubezpieczenia ryzyk kosmicznych została przedstawiona na tle podstawowych zasad umowy ubezpieczenia, w szczególności na przykładzie zasady dobrej wiary.
EN
The purpose of this article is to present space activities in the context of the risk and insurance related thereto. In particular, its aim is to identify those fields of space exploration that are subject to specific space law regime and in consequence, to identify the risks related to such an activity which may be classified as ‘space risks’. Such an approach, according to the author is necessary to recognize the subject of ‘space insurance’ and basic terms of insurance contract. In order to achieve this aim, the international and selected national laws have been presented, including also the legal frames of the European Union regulating the exploration of outer space. On the basis of the identified legal framework, the nature of the space hazards was discussed in order to identify such risks as a subject matter of space insurance. Furthermore, the nature of space insurance has been analysed in the context of the basic principles of insurance contract, taking as an example the principle of good faith.
Year
Volume
Pages
31-49
Physical description
Contributors
  • Doktor
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-480ff650-a682-400a-b808-621430455b6f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.