Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 1(4) | 123-137

Article title

Zachowania i preferencje klientów indywidualnych o wysokich dochodach w zakresie korzystania z usług bankowych - zmiany i trendy

Content

Title variants

EN
Behaviours and Preferences of Individual Clients with High Incomes as Regards Use of Banking Services - Changes and Trends

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem artykułu jest identyfikacja tendencji w zakresie korzystania z usług bankowych przez klientów indywidualnych o wysokich dochodach (affluent segment) oraz zmian ich potrzeb finansowych i przyczyn tego zjawiska. Zaobserwowano, że duży wpływ na zachowania i preferencje klientów zamożnych w zakresie korzystania z produktów bankowych ma ich skłonność do ryzyka i do inwestowania. Zdecydowana większość zamożnych klientów nie jest skłonna do ponoszenia ryzyka - zachowuje ostrożność i stara się więcej oszczędzać, niż inwestować. Polacy są coraz bardziej otwarci na kredyty i zadłużanie się przestaje być dla nich problemem. Coraz częściej inwestują swoje pieniądze bez pośrednictwa banków - najczęściej w nieruchomości oraz w rozwój własnej działalności gospodarczej. Najpopularniejszym rodzajem kredytu wśród tej grupy klientów jest niezmiennie kredyt hipoteczny, ale jego popularność, podobnie jak innych form kredytowania, spada.
EN
The aim of the article is to identify trends as regards the use of banking services by individual clients with high incomes (the affluent segment) as well as changes in their financial needs and reasons of this phenomenon. It is observed that a great impact on affluent clients' behaviours and preferences as regards the use of banking products has their propensity to risk and to investing. The overwhelming majority of affluent clients are not prone to incur a risk - they are on their guard and try to save more than to invest. Poles are more and more open to credits, and getting into debt stops to be a problem for them. More and more often they invest their money without banks' intermediary - most often in real estate and in development of their own business. The most popular type of credit among this group of clients is unalterably mortgage credit, but its popularity, as of other forms of crediting, has been declining.

Year

Issue

Pages

123-137

Physical description

Dates

published
2013

Contributors

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-6929

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-48138503-620d-48a3-a69a-cc294673746b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.