PL EN


2013 | 2 | 5 | 27-51
Article title

Kto posiada pozycję dominującą w Internecie? Uwagi o usługach internetowych i naturze reklamy na tle polskiego i europejskiego prawa konkurencji

Authors
Content
Title variants
EN
Who holds a dominant position in the internet? Some remarks on internet services and the nature of advertising under Polish and European competition law
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor analizuje praktykę polskich i europejskich organów konkurencji w zakresie definicji rynków właściwych i siły rynkowej w sektorze internetowym (z wyłączeniem sprzedaży internetowej). Autor konkluduje, że organy konkurencji powinny być bardziej wstrzemięźliwe w ingerowaniu w działalność przedsiębiorców świadczących usługi online ze względu na wysoką substytucję popytową w ramach reklamy internetowej oraz naturę reklamy jako takiej.
EN
The paper discusses the practice of the Polish and the EU competition authorities with regard to the definition of relevant markets and market power in the internet (excluding internet sales). It is concluded that competition authorities should show more restraint in their interference with the business of internet services providers because demand substitution on internet advertising markets is relatively high and a decrease in the supply of internet advertising would be unlikely to be anticompetitive under competition law.
Year
Volume
2
Issue
5
Pages
27-51
Physical description
Dates
published
2013-09-23
References
  • Evans D.S., Schmalensee R., The Industrial Organization of Markets with Two-Sided Platforms, „Competition Policy International” 2007, Spring, nr 3/1
  • Jedlina D., Fuzje i przejęcia w polskim internecie, Raport Internet Standard, Internet 2K12, czerwiec 2012
  • Kohutek K., Internetowa dystrybucja towarów w prawie konkurencji (ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych Komisji do rozporządzenia nr 330/2010 w sprawie porozumień wertykalnych), PPH 2011, nr 11
  • Posner R., The right of privacy, 12 Georgia Law Review 393 (1978)
  • Szpringer W., Dwu-(wielo-)stronne modele e-biznesu a prawo konkurencji, iKAR 2013, nr 1(2)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-481b220a-9c30-4180-b34b-068f6cd837c0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.