PL EN


2017 | 108 | 1 | 187-191
Article title

Biografia przez śmierć uformowana. Wizerunek księcia Józefa Poniatowskiego dwieście lat po Bitwie Narodów pod Lipskiem. Rec.: Książę Józef Poniatowski w kulturze i edukacji. Pod redakcją naukową Zofii Budrewicz, Tadeusza Budrewicza, Małgorzaty Chrobak. Kraków 2014. „Wielcy Polacy w Kulturze i Edukacji”. Nr 3

Title variants
EN
Biography Formed by Death. Image of Prince Józef Poniatowski Two Hundred Years after the Battle of the Nations of Leipzig. Review: Książę Józef Poniatowski w kulturze i edukacji. Edited by Zofia Budrewicz, Tadeusz Budrewicza, Małgorzata Chrobak. Kraków 2014. „Wielcy Polacy w Kulturze i Edukacji”. No 3
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Naukowe teksty pomieszczone w publikacji „Książę Józef Poniatowski w kulturze i edukacji” składają się na wielowymiarowy portret członka rodziny królewskiej. Odsłaniają różne mechanizmy kreowania osoby w kontekstach literackich, społecznych, edukacyjnych, medioznawczych, historycznych, geograficznych. Dowodzą, że w społecznym odbiorze Józef Poniatowski nadal jest postrzegany jako bohater kodyfikujący wyobraźnię narodową, a kontrowersje wokół jego życia i śmierci, jego droga egzystencjalna wiodąca z salonu na pole bitwy – wpływają na atrakcyjność tej postaci w odbiorze społecznym.
EN
Scholarly texts placed in the publication “Prince Józef Poniatowski in culture and education” offer an multidimensional portrait of the royal family member. They reveal different mechanisms of the character’s creation in literary, social, educational, media-studying, historical, and geographical contexts. They show that Józef Poniatowski is still seen as a hero who codifies the national imagination, while the controversies related to his life and death, his existential path leading from salon to battlefield – affect as a socially perceptible character.
Keywords
Year
Volume
108
Issue
1
Pages
187-191
Physical description
Dates
printed
2017-03-24
Contributors
  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Edukacji Narodowej, Kraków
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0031-0514
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-481d6828-f3d8-46c2-835b-2104343a6dd1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.