PL EN


Journal
2016 | 3 (64) | 142-158
Article title

Alfabetyzacja ekonomiczna czyli znaczenie świadomości ekonomicznej

Content
Title variants
EN
Economic literacy i.e. significance of economic awareness
Languages of publication
PL
Abstracts
Celem artykuïu jest przybliżenie zagadnienia świadomości i edukacji ekonomicznej (w tym finansowej). Tekst ma charakter opracowania przeglądowego i koncepcyjnego i zawiera próbę zdefiniowania pojęcia świadomości ekonomicznej. Wskazano w nim powody i korzyści wynikające z upowszechniania edukacji ekonomicznej oraz zarysowano wybrane dylematy związane z koncepcją i pomiarem świadomości ekonomicznej.
EN
The aim of this article is to present the subject of economic (including financial) knowledge and literacy. The text is both a literature review and conceptual elaboration and it attempts to define the notion of economic literacy. The article indicates the reasons and benefits of promoting economic education and outlines a selection of the concept and economic literacy measurement related dilemmas.
Journal
Year
Issue
Pages
142-158
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • APEC Guidebook on Financial and Economic Literacy in Basic Education, 2014, Human Resources Development Working Group, APEC Project: HRD 06 2012A.
 • Apostoaie M.C., Central Banks’ Involvement in Encouraging Economic Education and Literacy, „Economics and Applied Informatics” 2010, issue 2.
 • Banaszak R.A., The Nature of Economic Literacy, ERIC Digest, 1987, No. 41.
 • Botezat E.-A., Managing Change in Economic Education Through a Learning by Doing Program (PRACTeam), „Annals of Faculty of Economics” 2013, Vol. 1, issue 2.
 • Briefing Paper Compendium on Financial Services Issue 2008–2009, European Parliamentary Financial Services, Brussels 2009.
 • Child and Youth Finance International 2012, Children and Youth as Economic Citizens: Review of Research on Financial Capability, Financial Inclusion, and Financial Education, Research Working Group Report, Amsterdam: CYFI.
 • Frączek B., Obszary badań w zakresie poziomu wiedzy i edukacji finansowej społeczeństwa w Polsce i na świecie, „Studia Ekonomiczne” 2013, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, nr 173.
 • Grifoni A., Messy F., Current Status of National Strategies for Financial Education: A Comparative Analysis and Relevant Practices, OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, 2012, No. 16. OECD Publishing.
 • Grimes W., Millea M.J., Economic education as public policy: the determinants of state-level mandates, MPRA Paper, 2012, No. 39884.
 • Improving Financial Literacy. Analysis of Issues and Policies, OECD, Paris 2005.
 • Jappelli T., Economic Literacy: An International Comparison, „The Economic Journal” 2010, Vol. 120, No. 548, FEATURES.
 • Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich: Edukacja Finansowa, KOM(2007) 808 wersja ostateczna, Bruksela, dnia 18.12.2007.
 • Kovachev Z., Foundation Of The System Of Economic Knowledge, „Izvestiya” 2011, issue 1.
 • Lucas Jr. R.E., Krueger A.B., Rebecca M., Blank R.M., Promoting Economic Literacy: Panel Discussion, „The American Economic Review” 2002, Vol. 92, No. 2, Papers and Proceedings of the One Hundred Fourteenth Annual Meeting of the American Economic Association.
 • Mandell L., Klein L.S., The impact of financial literacy education on subsequent financial behavior, „Journal of Financial Counseling and Planning” 2009, 20(1).
 • OECD, 2005, Principles and Good Practices for Financial Education and Awareness, http://www.oecd.org/dataoecd/7/17/35108560.pdf (dostÚp: 22.10.2016).
 • OECD/G20, 2013, Advancing National Strategies for Financial Education. OECD Publishing, http://www.oecd.org/finance/financial-education/advancing-nationalstrategies-forfinancial-education.htm (dostęp: 20.10.2016).
 • Potocki T., Narodowe strategie rozwoju edukacji finansowej w Unii Europejskiej, [w:] Strategie gospodarcze i społeczne w Unii Europejskiej, K. Opolski, J. Górski (red.), WNE UW, Warszawa 2015.
 • Potocki T., Opolski K., Metody podnoszenia świadomości finansowej wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2016, tom XCVIII.
 • Quiggin J., The value of information and the value of awareness, Risk and Sustainable, Management Group Working Papers from University of Queensland, School of Economics, 2013, No. 151207.
 • Schug M.C., Lee D.R., Why Economic Education Is Dangerous for Politicians, „The Journal of Private Enterprise” 2012, 28(1)
 • Stan wiedzy i świadomości ekonomicznej Polaków 2015, konsorcjum Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” i Grupa IQS dla Departamentu Edukacji i Wydawnictw NBP, 2015.
 • Stigler G.J., The Case, if Any, for Economic Literacy, „The Journal of Economic Education” 1983, Vol. 14, No. 3, s. 60–66.
 • Suciu M.Ch., Lacatus M.L., Economic Education at a Turning Point. New Challenges & Opportunites, Annals – Economic and Administrative, 2013, Series, Vol. 7, issue 1, s. 59–72.
 • Willis L.E., The Financial Education Fallacy, „The American Economic Review” 2011, Vol. 101, No. 3, Papers And Proceedings Of The One Hundred Twenty Third Annual Meeting OF THE AMERICAN ECONOMIC ASSOCIATION.
 • Wobke I., Lehmann-Waffenschmidt M., Peter Kenning P., Gigerenzer G., What do people know about the economy? A test of minimal economic knowledge in Germany, Dresden Discussion Paper Series in Economics from Technische Universität Dresden, No. 03/12 Faculty of Business and Economics, Department of Economics, 2012.
 • Wunder T., Kemp T., England S., Fact Based Economic Education, „Journal of Economic Issues” 2009, Vol. 43, issue 2.
 • Wykorzystanie wiedzy dla potrzeb rozwoju w krajach kandydujących do członkostwa w Unii Europejskiej, Raport końcowy Knowledge Economy Forum, Bank Światowy, Komisja Europejska, OECD, Paryż 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1429-2939
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-481f470c-1eb5-49fa-83e9-2bab4930504b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.