PL EN


2016 | 4(42) | 88-100
Article title

Populist narration of the Freedom Party of Austria before the presidential election in 2016

Title variants
PL
Populistyczna narracja Wolnościowej Partii Austrii przed wyborami prezydenckimi w 2016 r.
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The election of the head of state in Austria in 2016 was in many ways a breakthrough and its course was surprising. Norbert Hofer, a right-wing populist candidate of the Freedom Party of Austria, made it to the second round of presidential election. Technical problems related to the organisation of the presidential election postponed the final decision until December 2016. The aim of this article is to present the main elements of the populist narrative propagated by the FPÖ during the election campaign. The party reached for a well-known arsenal of means, trying to convince voters to their candidate. It underlined the protection of national identity, the defence of the interests of Austria in the European Union, declarations of strengthening the position of president and the inclusion of the people in the governing through direct democracy. The populist rhetoric recurred as well to its permanent elements: criticism of the establishment and the conspiracy theory of the Austrian elite aiming to prevent or postpone the victory of a FPÖ candidate.
PL
Wybory głowy państwa w Austrii w 2016 r. były pod wieloma względami przełomowe, a ich przebieg zaskakujący. Do II tury wyborów prezydenckich przeszedł Norbert Hofer kandydat prawicowo populistycznej Wolnościowej Partii Austrii. Techniczne problemy z przeprowadzeniem wyborów prezydenckich sprawiły, że ich ostateczne rozstrzygnięcie nastąpiło dopiero w grudniu 2016 r. Celem artykułu jest ukazanie głównych elementów populistycznej narracji głoszonej przez FPÖ w okresie kampanii wyborczej. Ugrupowanie sięgnęło po dobrze znany arsenał środków, chcąc przekonać wyborców do swojego kandydata. Pojawiły się zarówno hasła ochrony tożsamości narodowej, obrony interesów Austrii w Unii Europejskiej, deklaracje wzmocnienia pozycji urzędu prezydenta oraz włączenia ludu do rządzenia poprzez formy demokracji bezpośredniej. Wykorzystany został także stały element populistycznej retoryki: krytyka establishmentu oraz teoria spisku austriackich elit, zmierzających do tego, aby uniemożliwić lub też odwlec w czasie zwycięstwo kandydata FPÖ.
Year
Issue
Pages
88-100
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Institute of European Studies, Faculty of Political Science and International Studies, University of Warsaw
References
 • ANFRAGE 10346/J (2016) z 22.09.2016 (XXV.GP) betreffend Tohuwabohu rund Bundespräsidentenwahl, https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/J/J_10346/imfname_561342.pdf (26.09.2016).
 • ANTRITTSREDE (WWW) von BP-Kandidat Norbert Hofer bei seiner Pressekonferenz https://neuwal.com/2016/01/28/norbert-hofer-fpoe-bei-der-pressekonferenz-transkript-bpw16/ (10.09.2016).
 • ATV-DUELL (15.05.2016) Norbert Hofer und Alexander Van der Bellen, http://atv.at/klartext-mit-martin-thuer-staffel-4/norbert-hofer/d1131312/ (23.09.2016).
 • BETZ Hans Georg (2007), Warunki sukcesu (klęski) populistycznych partii radykalne prawicy we współczesnych systemach demokratycznych, w: Yves Mény, Yves Surel (red.), Demokracja w obliczu populizmu, Warszawa.
 • BUNDESPRÄSIDENTENWAHLGESETZ 1971 – BPräsWG StF: BGBl. Nr. 57/1971 (WV) z późn. zmianami, https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000494 (20.09.2016).
 • CANOVAN Margaret (2010), Populizm, w: Olga Wysocka (red.), Populizm, Warszawa.
 • DECKER Frank (2006), Die populistische Herausforderung. Theoretische und ländervergleichende Perspektiven, in: Frank Decker (Hrsg.), Populismus. Gefahr für die Demokratie oder nüztliches Korrektiv?, Wiesbaden.
 • DIE BRIEFWAHL (WWW) sollte die Ausnahme und nicht die Regel sein, http://www.fpoe.at/artikel/hc-strache-die-briefwahl-sollte-die-ausnahme-und-nicht-die-regel-sein/ (25.09.2016).
 • DIE LEUTE (WWW) haben genug von Wahlkampf, http://tvthek.orf.at/program/Report/11523134/Wahl-16-Report-Spezial/13679840 (25.09.2016).
 • ERGEBNIS der Bundespräsidentenwahlen 2016 (WWW) http://www.bundespraesidentschaftswahl.at/ergebnisse.html (25.09.2016).
 • EU-AUSTRITT wäre "Schaden für Österreich" 08.07.2016 (DiePresse.com).
 • KICKL Herbert: IM ZENTRUM – Wahlkampf reloaded (WWW), https://www.youtube.com/watch?v=_nfXvcbHRlQ (25.09.2016).
 • KITSCHELT Herbert (2007), Niezadowolenie z demokracji. Populizm jako reakcja na niewydolność systemów partyjnych, w: Yves Mény, Yves Surel (red.), Demokracja w obliczu populizmu, Warszawa.
 • KRONE-INTERVIEW (10.09.2016): Sind wir eine Banenanrepublik, Herr Hofer? http://www.krone.at/oesterreich/sind-wir-eine-bananenrepublik-herr-hofer-krone-interview-story-528885 (23.09.2016).
 • MARKOWSKI Radosław (2004), Populizm a demokracja: ujęcia, dylematy, kontrowersje, in: Radosław Markowski (ed.), Populizm a demokracja, Warszawa.
 • MÉNY Yves, Yves SUREL (2007), Zasadnicza dwuznaczność populizmu, w: Yves Mény, Yves Surel (red.), Demokracja w obliczu populizmu, Warszawa.
 • MOROSKA Aleksandra (2009), Partie prawicowego populizmu – próba zdefiniowania zjawiska, w: Piotr Mickiewicz, Helena Wyligała, Dokąd zmierza Europa? Nacjonalizm, separatyzm migracje – nowe wyzwania Unii Europejskiej, Wrocław.
 • ORF-DUELL (WWW) Hofer und Van der Bellen, https://www.youtube.com/watch?v=OvInYzjqbmU (23.09.2016).
 • PELINKA Anton (2010), Populizm w Europie – w poszukiwaniu znaczenia mglistego pojęcia, w: Jean-Michel De Waele, Anna Pacześniak, Populizm w Europie. Defekt i przejaw demokracji?, Wrocław.
 • RENSMANN Lens (2006), Populism und Ideologie, w: Frank Decker (red.) Populismus. Gefahr für die Demokratie oder nüztliches Korrektiv?, Wiesbaden.
 • SONNTAGSFRAGE zur Bundespräsidentenwahl in Österreich (WWW), https://de.statista.com/statistik/daten/studie/504865/umfrage/sonntagsfrage-zur-bundespraesidentenwahl-in-oesterreich-nach-instituten/ (23.09.2016).
 • TAGGART Paul (2007), Populizm i patologie polityki przedstawicielskiej, w: Yves Mény, Yves Surel (red.), Demokracja w obliczu populizmu, Warszawa.
 • TAGGART Paul (2010), Populizm, lud i rdzenna kraina, w: Olga Wysocka (red.), Populizm, Warszawa.
 • TAGUIEFF Pierre-André (2010), Nauki polityczne w konfrontacji z populizmem. Od konceptualnego mirażu do realnego problemu, w: Olga Wysocka (red.), Populizm, Warszawa.
 • TRANSKRIPT Norbert Hofer bei Armin Wolf in der ZIB2 (WWW), https://neuwal.com/2016/09/07/transkript-norbert-hofer-bei-armin-wolf-in-der-zib2/ (23.09.2016).
 • WENN ICH BUNDESPRÄSIDENT WERDE (WWW), gebe ich euch euer Österreich zurück, http://www.fpoe.at/artikel/norbert-hofer-wenn-ich-bundespraesident-werde-gebe-ich-euch-euer-oesterreich-zurueck/ (23.09.2016).
 • WIE JETZT? (WWW), PULS 4 fragt nach mit Norbert Hofer, http://www.puls4.com/puls-4-news/wie-jetzt-puls-4-fragt-nach/Wie-jetzt-PULS-4-fragt-nach-mit-Norbert-Hofer-360392 (23.09.2016).
 • WILES Peter (2010), Syndrom a nie doktryna: kilka podstawowych tez o populizmie, w: Olga Wysocka (red.), Populizm, Warszawa.
 • WIR BRAUCHEN EIN EUROPA (WWW) der Menschen nicht der Bürokraten, http://www.fpoe.at/artikel/norbert-hofer-wir-brauchen-ein-europa-der-menschen-nicht-der-buerokraten/ (3.07.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-481f924e-d39c-46b8-8551-d883a9057b28
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.