PL EN


Journal
2017 | 1(32) | 49-67
Article title

Współczesne wyzwania w wychowaniu do miłości małżeńskiej

Authors
Content
Title variants
EN
Contemporary challenges in education for conjugal love
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono podstawowe wymagania dotyczące rodzicielstwa w małżeństwie chrześcijańskim, współczesne trudności z ich wdrożeniem oraz pewne postulaty, które mogą poprawić sytuację w tym zakresie.
EN
The article shows the fundamental requirements of parenting in Christian marriage, the difficulty of implementing them in the present, and some postulates that can improve this situation.
Journal
Year
Issue
Pages
49-67
Physical description
Dates
published
2017-07-25
References
 • Adamski F., Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Kraków 2002.
 • Adamski F., Wychowanie w rodzinie, Kraków 1982.
 • Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est, Rzym 2005.
 • Ćwiek J., Jak często rozwodzą się Polacy?, http://www.rp.pl/Spoleczenstwo/302029849-Jak-czesto-rozwodza-sie-Polacy.html (odczyt z dn. 2.05.2017 r.).
 • Dyczewski L., Rodzina polska i kierunki jej przemian, Warszawa 1981.
 • Dziewiecki M., Wychowanie do miłości, Szczecinek 2010.
 • Franciszek, Adhortacja apostolska Amoris laetitia, Rzym 2016.
 • Homplewicz J., Pedagogika rodziny, Rzeszów 2000.
 • Izdebska J., Dom rodzinny postrzegany przez dzieci, Białystok 2006.
 • Izdebska J., Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku. Niepokoje i nadzieje, Białystok 2000.
 • Jan Paweł II, Adhortacja Familiaris consortio, Rzym 1981.
 • Jan Paweł II, List do rodzin Gratissimam sane, Rzym 1994.
 • Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 1994.
 • Konferencja Episkopatu Polski, W trosce o człowieka i dobro wspólne, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WE/kep/wtrosce_13032012.html (odczyt z dn. 2.05.2017 r.).
 • Łuczak H., Dorastanie do miłości, Kraków 1999.
 • Niewęgłowski J., Rodzina podstawowym środowiskiem wychowawczym, „Seminare” 20 (2004), s. 399-410.
 • Paweł VI, Encyklika Humanae vitae, Rzym 1968.
 • Pyźlak G., Recepcja przygotowania do małżeństwa w świetle badań narzeczonych, Lublin 2007.
 • Ryś M., Psychologia małżeństwa w zarysie, Warszawa 2000.
 • Ryś M., Więź uczuciowa między małżonkami, w: W. Szewczyk (red.), Świat ludzkich uczuć, Tarnów 1997, s. 69-75.
 • Ryś M., Znaczenie relacji w rodzinie. Wpływ oddziaływania prawidłowych i nieprawidłowych systemów rodzinnych, w: A. Offmański (red.), Małżeństwo i rodzina w panoramie współczesnych systemów, Szczecin 2006, s. 71-93.
 • Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, Rzym 1964.
 • Skreczko A., Pedagogizacja narzeczonych i małżonków, w: E. Ozorowski, R. Horodeński (red.), Małżeństwo. Etyka. Ekonomia, Białystok 2007, s. 67-77.
 • Skreczko A., Pomoc Kościoła w kształtowaniu dojrzałości ludzkiej małżonków i rodziców. Aspekt pastoralny, „Studia Aloisiana” 1(2) (2011), s. 75-93.
 • Skreczko A., Wychowanie domowe, Warszawa 2016.
 • Sujak E., Kontakt psychiczny w małżeństwie i rodzinie, Warszawa 1985.
 • Wiśniewska-Roszkowska K., Zbudować małżeńskie szczęście, Marki-Struga k/Warszawy 1995.
 • Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1982.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4821ee79-b7df-469e-88fb-6adb4521a8e9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.