PL EN


2017 | 13 | 4(39) | 53-61
Article title

Inspirujący Anton Makarenko. Z analizy hieroglifów na „Dziełach”

Authors
Content
Title variants
EN
Inspiring Anton Makarenko. From an analysis of hieroglyphs on “Works”
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the paper “hieroglyphs” denotes (metaphorically) all meanings assigned by readers of texts comprising “Works” by A. Makarenko, thus designating highlighted fragments as meaningful. Their analysis has been directed at those issues that particularly appealed to the readers and the possibilities arising from them of applying knowledge to work with pupils. It turns out that while reading “Works” they focused on: (1) aims of upbringing and ways of fulfilling them: discipline, codes of conduct, collective group structure; (2) A. Makarenko himself, in whom they sought the ideal of a pedagogue. The analysis closes with a reflection on the role of the reader of “Works” as their peculiar translator who, through both reproductive and innovative work with the text (carried out through the prism of one’s own knowledge, experience or needs), enters the path of translating-interpreting pedagogical activity.
Year
Volume
13
Issue
Pages
53-61
Physical description
Dates
published
2017-12-30
Contributors
 • Uniwersytet Gdański
References
 • Demetrio D. (2009), Pedagogika pamięci, przeł. A, Skolimowska. Łódź, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
 • Fere M. (1954), Mój nauczyciel. A. Makarenko, przeł. N. Drucka. Warszawa, PZWS.
 • Filipiak E. (2011), Z Wygotskim i Brunerem w tle: Słownik pojęć kluczowych. Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Foucault M. (2009), Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, przeł. T. Komendant. Warszawa, Wydawnictwo Aletheia.
 • Kosiorek M. (2007), Pedagogika autorytarna. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Lakoff G., Johnson M. (1988), Metafory w naszym życiu, przeł. T.P. Krzeszowski. Warszawa, PIW.
 • Makarenko A. (1950), Wybrane prace pedagogiczne, przeł. J.N. Miedyński. Warszawa, Wydawnictwo Nasza Księgarnia.
 • Makarenko A. (1955), Dzieła t. I, Poemat pedagogiczny, przeł. B. Rafałowska. Warszawa, PZWS.
 • Makarenko A. (1956), Dzieła t. V. Ogólne zagadnienia teorii pedagogiki. Wychowanie w szkole radzieckiej, przeł. A. Żukowska, J. Wierzbicka, M. Kozakiewicz, B. Milewicz. Warszawa, PZWS.
 • Mazur M. (2012), „Nowy człowiek” w Rosji carskiej i Związku Radzieckim do lat 30. XX wieku. „Wrocławskie Studia Wschodnie” 12 (2008). Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Mieszalski S. (1997), O przymusie i dyscyplinie w klasie szkolnej. Warszawa, WSiP.
 • Nietzsche F. (2014), Tako rzecze Zaratustra, przeł. W. Berent. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 • Passendorfer E. (1968), Procesy egzogeniczne. W: E. Passendorfer (red.), Zarys nauk geologicznych. Warszawa, Wydawnictwo Geologiczne.
 • Perӓkylӓ A. (2009), Analiza rozmów i tekstów, przeł. A. Figiel. W: N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych, t. 2. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Prokopiuk W. (2010), Hermeneutyka jako metodologia rozumienia i interpretacji wiedzy pedagogicznej. W: J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając, K.J. Szmidt (red.), Metodologiczne problemy tworzenia wiedzy w pedagogice. Oblicza akademickiej praktyki. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Pyrzyk I. (2002), Prekursorzy pedagogiki opiekuńczej, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Richardson L., St. Pierre E.A. (2009), Pisanie jako metoda badawcza, przeł. M. Sałkowska. W: N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych, t. 2. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Rosenthal B.G. (2010), New Myth, New World: From Nietzsche to Stalinism. Pennsylvania, Penn State Press.
 • Rutkowiak J. (2009), Wielość paradygmatów dydaktyki a wspólny mianownik realności życia. Ku pytaniom o przekłady międzyparadygmatyczne. W: L. Hurło, D. Klus-Stańska, M. Łojko (red.), Paradygmaty współczesnej dydaktyki. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Słownik języka polskiego, http://sjp.pl/hieroglify (dostęp: 9.10.2017).
 • Śliwerski B. (2015), Współczesne teorie i nurty wychowania. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Witkowski L. (2013), Przełom dwoistości w pedagogice polskiej. Historia, teoria, krytyka. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Wygotski L.S. (1971), Problem nauczania i rozwoju umysłowego w wieku szkolnym. W: L.S. Wygotski, Wybrane prace psychologiczne. Warszawa, PWN.
 • PDF (Język Polski)
 • Published
 • 2017-09-28
 • How to Cite
 • Groenwald, M. (2017). Inspiring Anton Makarenko. From an analysis of hieroglyphs on “Works”. Issues in Early Education, 39(4), 53-61. https://doi.org/10.26881/pwe.2017.39.09
 • More Citation Formats
 • Issue
 • Vol 39 No 4 (2017): In the light and under the shadow of pedagogical ideas- Anton S. Makarenko
 • Section
 • Inspiracje
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-1582
ISSN
e-ISSN 2451-2230
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4826a9d5-8eee-4d8c-a0fc-c1b34f9a7225
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.