PL EN


2010 | 83: Polityka gospodarcza: wyzwania, dylematy, priorytety | 99-124
Article title

Ewolucja celu władzy monetarnej. Przypadek Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych

Authors
Title variants
EN
Evolution of Monetary Policy Objective. US Federal Reserve Case
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Analiza przypadku Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych stwarza historyczny kontekst dla faktów, które spowodowały narastanie międzynarodowego kryzysu finansowego w drugiej połowie obecnej dekady. Zarazem z przykładu Fedu można wyciągnąć wnioski dla polityki stabilnego pieniądza. Wydaje się, że im większa rola rynków finansowych w gospodarce, tym wyraźniej ujawnia się związek między kondycją bankowości komercyjnej oraz koniunkturą na rynkach akcji i – jak pokazuje współczesny boom i załamanie na rynku pożyczek hipotecznych – także na rynku nieruchomości. Wydaje się także, iż w polityce amerykańskiego banku centralnego od bez mała dwudziestu lat faktycznie chodzi nie tyle o ograniczanie inflacji, ani nawet - stabilizację rynków finansowych, co o podtrzymywanie wzrostu gospodarczego.
EN
The analysis of the US Federal Reserve case provides a historical context for facts caused unfolding financial crisis in the second half of current decade. The example of Fed also gives conclusions for the policy of stable currency. It appears that the more significant the role of financial markets in economy is, the more apparent the relation between the shape of commercial banking and stock market situation is. Moreover, as proved by the current boom and bust in mortgage market, the relation concerns real estate market as well. However, it seems that the policy of the US Central Bank pursued for almost the past twenty years has been targeted not at curbing inflation, neither at financial markets stability, but at sustaining the economic growth.
Contributors
 • Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
References
 • Brenner R., The Boom and the Bubble: The US in the World Economy, Veso, New York/London, 2002.
 • Brenner R., The Capitalist Economy, 1945-2000: A Reply to Konings and to Panitch and Gindin, w: Varieties of Capitalism, Varieties of Approaches, red. David Coates, Palgrave MacMillan, Basingstoke and New York, 2005.
 • Brenner R., Uneven development and the long downturn: the advanced capitalist economies from boom to stagnation, “New Left Review”, No. 229, s. 1-265, 1998.
 • Brenner R., Competiton and Class: A Reply to Foster and Brenner, “Monthly Review”, vol. 51, nr 7, December, 1999.
 • Crotty J., The Neoliberal Paradox: The Impact of Destructive Product Market Competition and ‘Modern’ Financial Markets on Nonfinancial Corporation Performance in the Neoliberal Era, w: Financialization and the World Economy, red. Gerald A. Epstein, Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton MA, 2005.
 • Downes J., Dictionary of Finance and Investment Terms, Jordan Elliot Goodman, New York, 1991.
 • Dumenil G., Levy D., Costs and Benefits of Neoliberalism: A Class Analysis, w: Financialization and the World Economy, red. Gerald A. Epstein, Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton MA, 2005.
 • Financialization and the World Economy, red..Gerald A. Epstein, Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton MA, USA, 2005.
 • Krippner G.R., The financialization of the American Economy, “Socio-Economic Review” nr 3, 2005, s. 173-208.
 • Krugman P., Is Fiscal Policy Poised for a Comeback?, “Oxford Review of Economic Policy”, Vol. 21 (Fiscal Policy), No.4, Winter, 2005, s. 530-536.
 • Krugman P., Innovating the Way to Financial Crisis, “The New York Times”, 8 December, 2007.
 • Lehman M.B., The Wall Street Journal Workbook. Real World Economic Applications, Irwin McGraw-Hill, Boston - Burr - Ridge - Dubuque - Madison - NewYork - San Francisco-St.Louis, 1997.
 • Parenteau R., The Late 1990’s US Bubble: Financialization in the Extreme, w: Financialization and the World Economy, red. Gerald A. Epstein (Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton MA, 2005.
 • Polański Z., Polityka pieniężna, w: System finansowy w Polsce, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006.
 • Sławiński A., Przyczyny i konsekwencje kryzysu na rynku papierów wartościowych emitowanych przez fundusze sekurytyzacyjne, „Bank i Kredyt”, nr 8-9, 2007, s. 12-17.
 • Sławiński A., Bąble małe i duże, „Rzeczpospolita” z dn. 22 lutego, 2008.
 • The Federal Reserve System. Purposes @ Functions, Board of Governors of the Federal Reserve System, Washington D.C., 1994.
 • Thurow, L. C., The Future of Capitalism, William Morrow and Company, Inc. New York, 1996.
 • Walsh C.E., Monetary Theory and Policy, MIT Press, Cambridge, 1998.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0866-9503
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4828ef76-18fb-435c-86e4-ecedba32be6e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.