Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 3(16) | 63-74

Article title

Zarządzanie zespołem projektowym w organizacjach non-profit

Content

Title variants

EN
Project team management in non-profit organisations

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
The article tries to point out the need to adjust the concept of a project team management to the situation of non-profit organisations. It indicates the specificity of management of the project team in non-profit organisations. It also presents the differences between the management of project team in non-profit organisations and commercial entities. Given the specificity of non-profit organisations, the article shows the factors which strengthen and weaken the project team management in such organisations.

Year

Issue

Pages

63-74

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

References

 • Bogacz-Wojtanowska E., Wzory zatrudnienia w organizacjach pozarządowych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005.
 • Frame J.D., Zarządzanie projektami w organizacjach, WIG-Press, Warszawa 2001.
 • Fudaliński J., Perspektywy rozwoju zarządzania społecznego w sektorze organizacji non profit w Polsce, Difin, Warszawa 2013.
 • Gładys-Jakóbik J., W poszukiwaniu przedsiębiorstwa inteligentnego: organizacje i ich otoczenie w opiniach polskich kierowników, [w:] Raport o zarządzaniu, Warszawa 2000.
 • Kafel T., Teoria i praktyka zarządzania organizacjami pozarządowymi – wybrane aspekty, http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/2.10.pdf (30.04.2013).
 • Keeling R., Project Management. An International Perspective, St. Martin Press, New York 2000.
 • Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami, (tłum. M. Dąbrowski), Management Training & Development Center, Warszawa 2003.
 • Pietroń-Pyszczek A., Trenkner M., Społeczne aspekty zarządzania projektem, [w:] Podejście procesowe w organizacjach, red. S. Nowosielski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 52, Wrocław 2009.
 • Schwabe M., Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy publicznych. Planowanie i realizacja, Wolters Kluwer Business, Kraków 2007.
 • Ślusarczyk A., Blaski i cienie zarządzania projektami w sferze kultury, [w:] Aktualne wyzwania w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XIII, z. 1, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź 2012.
 • Trocki M., Grucza B., Zarządzanie projektem europejskim, PWE, Warszawa 2006.
 • Trocki M., Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2012.
 • Wachowiak P., Gregorczyk S., Grucza B., Ogonek K., Kierowanie zespołem projektowym, Difin, Warszawa 2004.
 • Zawadzki J., Zarządzanie organizacjami non-profit. Zagadnienia wybrane, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2007.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-482a3c3f-1802-4a68-966f-57a9dfc83443
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.