PL EN


2014 | 1(2) | 83–98
Article title

Pomiędzy cierpieniem a trywializacją: cielesność trans i jej filmowe reprezentacje

Title variants
EN
Between suffering and trivialization: trans corporeality and its cinematic representations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem analizy w tekście jest specyfika doświadczenia i cielesności osób transgenderowych. Wychodząc od definicji tego rodzaju tożsamości i jej uwikłania w normy genderowe i seksualne, autor pokazuje, że obecnie nie mieści się ona w sztywnych ramach, a bardziej polega na nieustannej negocjacji sensów i znaczeń. Zamiast jednak odwoływać się do codziennego życia subkultur queer czy społeczności transgenderowych, narażając się przy tym na fetyszyzujące, etnograficzne niemal spojrzenie na wybrany problem, autor skupia się na interpretacji kulturowych reprezentacji jednostek trans, jakie można odnaleźć we współczesnym amerykańskim kinie. Przeprowadzając komparatystyczną analizę filmów: Cal do szczęścia oraz Transamerica, autor tekstu krytycznie odczytuje konkretne zabiegi narracyjne i formalne, jakie mają służyć stworzeniu kulturowych wizerunków osób trans, podkreślając ich stereotypowość, opresyjność, ale i niekiedy wyzwoleńczą moc.
EN
The article is centered around the peculiarity of trans experience and corporeality. Starting off with the definition of trans identity and its entanglement into gender and sexual norms, the author shows that it defies strict categorizations and is more about an-ongoing negotiation of senses and meanings. Instead of referring to the everyday life of queer subcultures and transgender communities though, risking the accusation of deploying an ethnographic, fetishizing look, the Author focuses on interpretation of cultural representations of trans individuals that could be found in modern American cinema. Offering comparative analysis of two pictures: Hedwig and the Angry Inch and Transamerica, the author critically reads specific narrative plots and devices that create the cultural image of trans characters, putting emphasis on their oppressive, stereotypical, but also emancipating potential.
Year
Issue
Pages
83–98
Physical description
Contributors
References
  • Halberstam „Jack” Judith, In a Queer Time & Place. Transgender Bodies, Subcultural Lives, New York University Press, New York and London 2005. Salamon Gayle, Assuming a Body: Transgender and Rhetorics of Materiality, Columbia University Press, New York 2010. Serano Julia, Whipping Girl. A Transsexual Woman on Sexism and the Scapegoating of Femininity, Seal Press, Berkley 2007. Spade Dean, Normal Life. Administrative Violence, Critical Trans Politics, and The Limits of Law, South End Press, Brooklyn, New York 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2353-8694
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-482ba867-7301-44b4-9cdd-47cdf752474a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.