PL EN


2015 | 19 | 162-175
Article title

"... I owo". Humor i humory Tadeusza Różewicza

Authors
Content
Title variants
EN
”... and that.” Tadeusz Różewicz’s Humor and Moods
Languages of publication
Abstracts
EN
Farewell volume by Czeslaw Milosz was entitled ‘It’. Because of the importance of the text, some re-viewers compared the text with the epilogue to ‘The Tempest’ by William Shakespeare. Tadeusz Rożewicz published a parody of Miłosz’s text entitled ‘This and That’. By adding ‘… and that’, he produced an effect resembling the puncturing of the bubble of illusion. The goal of this and similar polemics by Różewicz was not to arouse uncontrollable laughter, but recall a smile. Smile is always associated with the form and serves to maintain the continuity of culture. In intertextual games, the poet uses dif-ferent styles. The fact that he often reached for ludic and farcical conventions does not diminish the sophistication of his media. In the process of ridicule, the poet always kept the authenticity and naturalness. What is the kind of humor by Różewicz? We should rather talk about the many shades of his humor.
Keywords
Year
Volume
19
Pages
162-175
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Ł. Tischner, Życie spowite snem, www.milosz.pl/napisali-o-mojej-twroczosci/recenzje/lukasz-tischner-to-recenzja; 10.04.2015
 • B. Dziemidok, O komizmie: Od Arystotelesa do dzisiaj, Warszawa 2011, s. 134.
 • Cz. Miłosz, Jasności promieniste, [w:] tenże, To, Kraków 2000, s. 99.
 • Z. Zarębianka, „Jasności promieniste” nie tylko w aspekcie konwencji romantycznych, [w:] taż, Wtajemniczenia (w) Miłosza. Pamięć – duch(owość) – wyobraźnia, Kraków 2014M. Baranowska, Kochać Różewicza?, „Nowa Res Publica”, 2002, nr 12, s. 84.
 • T. Różewicz, Oko poety, [w:] tenże, Proza, t. 3, Wrocław 2004, s. 44–46.
 • A,. Stoff, „Appendix” Tadeusza Różewicza wobec poetyki cyklu, [w:] Polski cykl liryczny, red. K. Jakowska, D. Kulesza, Białystok 2008, s. 384.
 • T. Różewicz, kropka nad i, [w:] tenże, szara strefa, Wrocław 2003, s. 110.
 • Z.W. Solski, Kropka Różewicza Tadeusza, „Punkt po Punkcie”, z. 7, 2006.
 • T. Różewicz, Kartoteka, [w:] tenże, Dramaty, t. 2, Wrocław 2005, s. 141–142; Wcześniej autor tekst ten zamieścił wśród utworów prozatorskich: Proza, t. 2, Kraków 1988.
 • T. Różewicz, Kartoteka: reprint, posłowie: Z.W. Solski, Wrocław 2011.
 • M. Heidegger, Nauczyciel spotyka człowieka u jej drzwi, [w:] tenże, Rozmowy na polnej drodze, przeł. J. Mizera, Warszawa 2004, s. 163.
 • T F. Schiller, Szkice z filozofii i estetyki, przeł. K. Kaśkiewicz, [w:] tenże, Kallias, czyli o pięknie, Warszawa 2010, s. 126.
 • E. Balcerzan, Różewicz jako „Różewicz”, [w:] tenże, „Śmiech pokoleń – płacz pokoleń”, Kraków 1997, s. 67.
 • A. Zieniewicz, Obecność autora. Style rzeczywistości w sylwie współczesnej, Warszawa 2001, s. 15.
 • T. Różewicz, Wyszedł z domu, [w:] tenże, Teatr, t. 1, Kraków 1988, s. 360–361.
 • T. Różewicz, Przyrost naturalny. Biografia sztuki teatralnej, [w:] tenże, Dramat, t. 2, Wrocław 2005, s. 122.
 • Z. Raszewski, Teatr w świecie widowisk: dziewięćdziesiąt jeden listów o naturze teatru, Warszawa 1991, s. 203.
 • Grotowski, Montaż w pracy reżysera, [w:] tenże, Teksty zebrane. Grotowski, Warszawa 2012, s. 820.
 • H. Plessner, Śmiech i płacz. Badania nad granicami ludzkiego zachowania, przeł. A. Zwolińska, Z. Nerczuk, posłowie A. Zwolińska, Kęty 2004, s. 167.
 • H. Plessner, Uśmiech, [w:] tenże, Pytanie o conditio humana. Wybór pism, przeł. M. Łukasiewicz, Z. Krasnodębski, A. Załuska, wyb. i oprac. Z. Krasnodębski, Warszawa 1988, s. 201–203.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-482ff118-b5cb-4c9f-aa58-b721fb071644
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.