PL EN


2014 | 164 | 168-175
Article title

Kierunki zmian w zakresie wiarygodności sprawozdań finansowych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The reliability of financial reports question has been very important so far. Financial reports should be reliable, what makes it a very useful sources to investors. This paper is about answer if it is still possible to speak about financial reports reliability in a view of changing in International Financial Reporting Standards?
Year
Volume
164
Pages
168-175
Physical description
Contributors
References
 • A. Kamela-Sowińska: Polska rachunkowość w perspektywie globalizacji. "Biuletyn Krajowej Rady Firm Audytorskich" 2002, nr 8, s. 7.
 • E. Walińska, A. Jurewicz: Sprawozdawczość finansowa według segmentów działalności jako wyraz nowych trendów współczesnej rachunkowości. W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej. Red. B. Micherda. Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2007, s. 607.
 • J. Pfaff: Wpływ rewizji finansowej na wiarygodność sprawozdania finansowego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007, s. 58.
 • B. Micherda: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej. Red. B. Micherda. Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2007, s. 345-349.
 • Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej. Red. B. Micherda. Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2007, s. 346.
 • H. Buk: Nowoczesne zarządzanie finansami. Planowanie i kontrola. C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 176.
 • W.A. Nowak: Teoria sprawozdawczości finansowej. Perspektywa standardów rachunkowości. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 360-365.
 • W. Gabrusewicz: Metody rewizji finansowej a wiarygodność danych sprawozdań finansowych. W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej. Red. B. Micherda. Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2007, s. 607.
 • R. Jurkiewicz: Wiarygodność sprawozdania finansowego w świetle rachunkowości kreatywnej. W: Współczesne problemy finansów i rachunkowości. Red. G. Łukasik i J. Pfaff. Zeszyty Naukowe GWSH nr 42, GWSH, Katowice 2010, s. 137-151.
 • L. Dubicki: Sprawozdanie z Konferencji nt. "Zielona Księga - przyszłość rynku usług audytorskich" zorganizowanej przez PTE, KIBR oraz SKwP w dniu 7 lutego 2011 r.
 • M. Wójcik-Jurkiewicz: Wiarygodność sprawozdań finansowych w świetle Zielonej Księgi. W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Kierunki zmian, Red. B. Micherda. Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2011, s. 395-401.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-48320635-6828-4ee7-8cf6-32c3c39788f1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.