Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 1 (99) | 77-90

Article title

Bioasekuracja jako podstawowe narzędzie walki z afrykańskim pomorem świń

Authors

Content

Title variants

EN
Biosecurity as a basic tool of the fight against African Swine Fever

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono problematykę występowania i główne kierunki rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń na terenie Polski oraz potencjalne możliwości ograniczania transmisji wirusa na nowe tereny. Niemal od samego początku występowania wirusa na terenie naszego kraju, jako podstawowe narzędzie w zakresie jego ograniczania wymieniana jest intensyfikacja odstrzału dzików. Koncepcja ta wydaje się być o tyle słuszna, że dziki są podstawowym rezerwuarem wirusa w środowisku naturalnym. Jednak w zakresie możliwości transmisji wirusa na nowe tereny, konieczne wydaje się być zwrócenie szczególnej uwagi na inne możliwości jego rozprzestrzeniania, w tym na teren gospodarstw utrzymujących świnie. Przedstawiono szereg wektorów, które uczestniczą lub mogą uczestniczyć w rozprzestrzenianiu się wirusa, a jako najważniejsze wymienić należy różnokierunkowe aspekty aktywności ludzkiej, zarówno w dziedzinach mających związek z utrzymywaniem świń czy polowaniami jak i wielu innych, które jako wektory pośrednie mogą uczestniczyć w transmisji wirusa na nowe tereny
EN
The paper presents the occurrence and main directions of the spread of African swine fever in Poland as well as the potential for limiting virus transmission to new areas. Almost from the very beginning of the virus occurrence in our country, intensification of wild boar hunting is mentioned as the basic tool in its reduction. This concept seems to be the right one, that wild boars are the basic reservoir of the virus in the natural environment. However, regarding the possibility of transmitting the virus to new areas, it seems necessary to pay special attention to other possibilities of its spread, including to the farms keeping pigs. A number of vectors have been presented that participate or may be involved in the spread of the virus, and the most important are the multifocal aspects of human activity, both in fields related to pig keeping or hunting, and many others that can participate in virus transmission to new ones areas.

Year

Issue

Pages

77-90

Physical description

Dates

received
2020-01-31
accepted
2020-04-01

Contributors

author
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Etologii Zwierząt i Łowiectwa

References

 • Flis M. (2017): Zmiany w krajobrazie rolniczym a wskaźniki rozrodu dzików, Wiadomości Zootechniczne, Vol. LV, 4, 124-131.
 • Flis M. Grela E.R., Gugała D., Rataj. B. (2018): Sezonowość rozrodu i charakterystyka masy tuszy dzików pozyskanych na Wyżynie Lubelskiej, Medycyna Weterynaryjna, Vol. 74, 477-480.
 • Flis M. (2019a): Afrykański pomór świń – fakty, mity, rzeczywistość, Życie Weterynaryjne, Vol. 94, 199-202.
 • Flis M. (2019b): Zwalczanie afrykańskiego pomoru świń na drodze administracyjnej, Życie Weterynaryjne, Vol. 94, 419-422.
 • Flis M. (2019c): Biologia, reprodukcja i demografia dzików w realiach wzmożonego odstrzału ze względu na występowanie wirusa afrykańskiego pomoru świń, Życie Weterynaryjne, Vol. 94, 149-153.
 • Flis M., Nestorowicz J. (2019): Afrykański pomór świń w Polsce-drogi i kierunki rozprzestrzeniania się choroby ze szczególnym uwzględnieniem województwa Lubelskiego, Życie Weterynaryjne, Vol. 94, 574-577.
 • Guinat C., Gogin A., Blome S., Keil AG., Pollin R., Pfeiffer D.U., Dixon L. (2016): Transmission routes of African swine fever virus to domestic pigs: current knowledge and future research directions, Veterinary Record, Vol. 3, 262-266, 10.1136/vr.103593.
 • Kozdrowski R., Dubiel A. (2004): Biologia rozrodu dzika, Medycyna Weterynaryjna. Vol. 60, 1251-1253.
 • Markowska-Daniel I., Pejsak Z. (2014): Afrykański pomór świń, Życie Weterynaryjne, Vol. 89, 191-196.
 • Morelle K., Jezek M., Licoppe A., Podgórski T. (2019): Deathbed choice by ASF-infected wild boar can help find carcasses, Transbound Emerging Diseases, doi: 10.1111/tbed.13267.
 • Najwyższa Izba Kontroli (2017): Realizacja programu bioasekuracji jako element zwalczania afrykańskiego pomoru świń, Informacja o wynikach kontroli, Warszawa.
 • Olesen A.S., Lohse L., Hansen M.F., Boklund A., Halasa T., Belsham G.J., Rasmussen T.B., Bøtner A., Bødker R. (2018): Infection of pigs with African swine fever virus via ingestion of stable flies (Stomoxys calcitrans), Transbound Emerging Diseases, Vol. 65, 1152-1157.
 • Pejsak Z., Truszczyński M. (2018a): Przeżywalność wirusowych patogenów świń, w tym wirusa afrykańskiego pomoru świń, w składnicach paszy oraz gnojowicy, Życie Weterynaryjne, Vol. 93, 793-794.
 • Pejsak Z., Truszczyński M. (2018b): Zarządzanie zdrowiem stada w oparciu o bioasekurację i eradykację czynników patogennych, Życie Weterynaryjne, Vol. 93, 832-835.
 • Pejsak Z., Piekut J. (2018): Afrykański pomór świń nowe doświadczenia w zwalczaniu choroby, Platforma Edukacyjna Project System. Skierniewice.
 • Pejsak Z., Romanowski R., Niemczuk K., Truszczyński M. (2018): Dziki jako rezerwuar i źródło transmisji wirusa afrykańskiego pomoru do świń, Życie Weterynaryjne, Vol. 93, 224-227.
 • Podgórski T., Śmietanka K. (2018): Do wild boar movements drive the spread of African Swine Fever? Transbound Emerging Diseases, Vol. 65, 1588-1596.
 • Probst C., Globig A., Knoll B., Conraths F.J., Depner K. (2017): Behaviour of free ranging wild boar towards their dead fellows: potential implications for the transmission of African swine fever, Royal Society Open Science, Vol. 4, 170054.
 • Thomson G.R. (1985): The epidemiology of African swine fever: the role of free-living hosts in Africa, Onderstepoort Journal Veterinary Research, Vol. 52, 201-209.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia w 2019 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” (Dz.U.2019.poz.598).
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U.2004.Nr69.poz.625).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-483d864f-d7aa-4258-868a-bf133339d9cf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.