PL EN


2013 | 8 | 2 | 109-120
Article title

Agricultural Tax - Condition and Prospects

Authors
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
During the recent years the issues of taxation on the family agricultural farms has been neglected frequently. Currently, with the discussions pending in Poland on the planned changes in that area, the issues of taxation imposed on agricultural farming requires a new approach. The main aim of this paper is to analyze the actual tax burden on farms in Poland and to investigate the impact of agricultural tax on the formation of revenue of local government. However, an important is to consult opinions of the farmers about the individual tax burden farming structures as well as the entire system of taxation. It is important also to propose changes in the tax applied to the Polish agriculture. Suggested by farmers alternatives in the taxation of individual farms can be used as an attempt to adjust the tax system in our country, to the solutions applied in EU member states. The paper presents the analysis of the taxation on family agricultural farms in Poland with particular focus on the agricultural tax. For the purpose of evaluating the actual burdens to the farms resulting from that title and the analysis of the volume of tax revenues to the budgets of selected communes in 2010, the method of secondary analysis of statistical data originating from the commune administration offices situated in the area of Mazowieckie voivodship was applied. It was analyzed the budgetary resolutions and reports on their implementation in the surveyed municipalities. The authors conducted the study using a questionnaire interview. The studies encompassing 200 family agricultural farms aimed at obtaining the opinions from farmers concerning the taxation system in Poland and possibilities of introducing changes proposed by the State.
Year
Volume
8
Issue
2
Pages
109-120
Physical description
Dates
published
2013-06-30
Contributors
author
 • Department of Economic and Regional Policy, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
References
 • Encyklopedia ekonomiczno-rolnicza. 1984. Red. R. Manteuffel. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
 • Brzeziński B. 1996. Prawo podatkowe. Zarys wykładu. Wyd. Dom Organizatora, Toruń.
 • Budżet władz lokalnych. 2002. Red. S. Owsiak. PWE, Warszawa.
 • Chechliński J. 1963. Z zagadnień teorii podatku. PWN, Warszawa.
 • Dębska-Rup A., Kuchmacz J., Stańdo-Górowska H. 2002. Budżetowanie i kontrola budżetowa w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego. Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków.
 • Etel L. 2003. Podatek od nieruchomości, rolny, leśny. Komentarz. C.H. BECK, Warszawa.
 • Etel L., Presnarowicz S., Dudar G. 2008. Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Gruziel K. 2008. Stan i kierunki zmian w opodatkowaniu gospodarstw rolniczych. Wyd. SGGW, Warszawa.
 • Kisiel R., Babuchowska K., Marks- Bielska R. 2012. Gospodarstwa rolne Polski Wschodniej i skłonność ich właścicieli do inwestowania z wykorzystaniem instrumentów wspólnej polityki rolnej. PTE Oddział w Toruniu, Toruń.
 • Owsiak S. 2000. Finanse publiczne. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa.
 • Podstawka M. 1995. Opodatkowanie rolnictwa i perspektywy jego zmian w Polsce. Wyd. SGGW, Warszawa.
 • Podstawka M. 2000. System podatkowy w rolnictwie. Wyd. SGGW, Warszawa.
 • Wyszomirski T. 1978. System finansowy w polskim rolnictwie. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. DzU 2006, nr 136, poz. 969, z późn. zm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4843201c-da50-444b-8d0c-98bc9ff0cc44
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.