PL EN


Journal
2018 | 51 | 7-15
Article title

Ocena stabilności ekspresywnej jednostek leksykalnych – propozycja opisu

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Analysis of the expressive stability of lexical units – a suggestion for description The proposed methodology for description the stability of expressive lexical units takes into account the perspective of lexicology, lexicography, anthropological and corpus linguistics. The next stages of the description include comments on: collecting linguistic and graphic material, analyzing the word, evaluating the expressive character and its stability.
Journal
Year
Issue
51
Pages
7-15
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Wrocławski
References
 • Bogusławski A., 1991, Polski sufiks –utki, „Poradnik Językowy”, nr 5–6, 174–179.
 • Burkacka I., 2001, Porównawcza analiza gniazdowa leksemów neutralnych i nacechowanych ekspresywnie, Warszawa.
 • Ekman P, Friesen W., 1971, Constants across cultures in the face and emotion, „Journal of Personality and Social Psychology”, 17, 2, 124–129.
 • Grucza S., 2011, Lingwistyka antropocentryczna a badania okulograficzne, „Lingwistyka Stosowana”, nr 4, 149–162.
 • Jarymowicz M., Imbir K., 2010, Próba taksonomii ludzkich emocji, „Przegląd Psychologiczny”, t.53, nr 4, 439–461.
 • Kanishcheva O., Angelova G., 2015, About Emotion Identification in Visual Sentiment Analysis, Proceedings of the International Conference Recent Advances in Natural Language Processing”, 258–265.
 • Kaproń-Charzyńska I., 2013, Między synchronią a diachronią, czyli o problemach z modelowaniem systemu słowotwórczego polszczyzny, „Studia Językoznawcze”, t. 2012.
 • Koriakowcewa E., 2014, Słowotwórcze zasoby nowych stylów funkcjonalnych w językach słowiańskich, „LingVaria”, nr 1(17), 9–33.
 • Kuś K., 2010, Teoria emocji Anny Wierzbickiej, „Linguistica Copernicana”, 1/3, 207–223.
 • Laskowska E., 2016, Lingwista wobec języka uczuć, „Półrocznik Językoznawczy Tertium” 1.
 • Markowski A., 2012, Wykłady z leksykologii, Warszawa.
 • Nowakowski P., 2006, Emocjonalne podłoże wypowiedzi językowych. Zarys problematyki z perspektywy biolingwistyki, [w:] Język. Komunikacja. Informacja, red. P. Nowak, P. Nowakowski, 143–155.
 • Pawłowski G., 2009, Problemy użycia terminu „konotacja”, jego rozumienia i oraz statusu ontologicznego konotacji, „Lingwistyka Stosowana. Przegląd”1, 173–186.
 • Plutchik R., 1980, Emotion, New York.
 • Puzynina J., 1986, O elementach ocen w strukturze znaczeniowej wyrazów, Biuletyn PTJ, XL.
 • Puzynina J., 1992, Język wartości, Warszawa.
 • Rejter A., 2006, Leksyka ekspresywna w historii języka polskiego. Kulturowo-komunikacyjne konteksty potoczności, Katowice.
 • Rejter A., 2008, Stabilność modeli nominacyjnych leksyki ekspresywnej w historii języka polskiego, „LingVaria”, Rok III, nr 1(5), 89–98.
 • Siudzińska N., 2016, Formacje ekspresywne we współczesnym języku polskim (na przykładzie wybranych pospolitych nazw osobowych), Warszawa.
 • Wang J., Fu J., Xu Y., Mei T., 2016, Beyond Object Recognition: Visual Sentiment Analysis with Deep Coupled Adjective and Noun Neural Networks, „Proceedings of the Twenty-Fifth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-16)”, 3484–3490.
 • Waszakowa K., 1991, O wartościowaniu w słowotwórstwie, „Poradnik Językowy”, nr 5–6.
 • Zaśko-Zielińska M., Piasecki M., Towards Emotive Annotation in plWordNet 4.0 http://compling.hss.ntu.edu.sg/events/2018-gwc/pdfs/GWC2018_paper_61.pdf
 • Maziarz, M., Piasecki, M., Rudnicka, E., Szpakowicz, S. & Kędzia, P. (2016), plWordNet 3.0 -- a Comprehensive Lexical-Semantic Resource. In Calzolari, N., Matsumoto, Y. & Prasad, R. (editors), {COLING} 2016, 26th International Conference on Computational
 • Linguistics, Proceedings of the Conference: Technical Papers, December 11–16, 2016, Osaka, Japan, pages 2259–2268. ACL. http://www.aclweb.org/anthology/
 • C16–1213
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-48450686-a476-4849-bcea-32ce410883cf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.