PL EN


2009 | 83 | 69-85
Article title

Styl kierowania jako istotny element kształtowania zachowań w procesie zmian w organizacji

Title variants
EN
Management Style as an Important Attitude-Building Factor in a Change Process within an Organization
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kadra kierownicza, Style kierowania, Zmiany organizacyjne, Zachowania organizacyjne
EN
Managerial staff, Management styles, Organisational change, Organisational behaviour
Contributors
 • Akademia Podlaska w Siedlcach
References
 • 1. Adamiec M., Kożusznik B., Zarządzanie zasobami ludzkimi: aktor - kreator - inspirator, Wydawnictwo AKADE, Kraków 2000.
 • 2. Czerska M., Zmiana kulturowa w organizacji: wyzwanie dla współczesnego menedżera, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2003.
 • 3. Kieżun W., Sprawne zarządzanie organizacją, Wydawnictwo SGH, Warszawa 1997.
 • 4. Mendel T., Kształtowanie potencjału i organizacja pracy własnej współczesnego menedżera, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Warszawa 2006.
 • 5. Penc J., Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.
 • 6. Penc J., Kreatywne kierowanie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 • 7. Penc J., Decyzje i zmiany w organizacji: w poszukiwaniu skutecznych sposobów działania, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007.
 • 8. Petersem D., Hillkirk J., Praca zespołowa. Nowe pomysły zarządzania na lata 90. Doświadczenia i koncepcje zarządzania Koncernem Forda, Wydawnictwo WNT, Warszawa 1993.
 • 9. Pocztowski A., Funkcja personalna: diagnoza i kierunki zmian, 10. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Warszawa 2007.
 • 10. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie, procesy, metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 • 11. Terelak J.F., Psychologia menadżera, Wydawnictwo Difin, Warszawa 1999.
 • 12. Waters D., Zarządzanie w XXI wieku. Jak wyprzedzić Japończykówi Chińczyków, Wydawnictwo WNT, Warszawa 1995.
 • 13. Zimniewicz K., Techniki zarządzania, PWE, Warszawa 1991.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4849e516-8e11-4f9f-bc05-cd6563f9ecee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.