PL EN


2008 | 7 - Przywódcy i przywództwo we współczesnej Afryce | 133-146
Article title

Reforma rolna jako narzędzie walki o władzę najwyższą w Zimbawe w latach 2000-2002. Zarys problemu

Content
Title variants
EN
An Outline History of the Role of the Land Reform in the Struggle for Supreme Power in Zimbawe, 2000-2002
Languages of publication
PL
Abstracts
The paper discusses the land crises and the land reform in Zimbabwe and their role in the struggle for power in Zimbabwe since 2000. It shows in a few words genesis, dynamics and consequences of the land crises since the end of 19th century till the constitutional referendum in 2000. In addition it discusses reasons and consequences of the escalation of the land crisis since 2000. It is argued that after the constitutional referendum the land issue in Zimbabwe became a very useful and effective tool in political struggle with political opposition.
Keywords
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
 • Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
References
 • Africa South of the Sahara 1998, London 1997.
 • Atlas historique de l'Afrique, Paris 1988.
 • Blair D., Degrees in Violence. Robert Mugabe and the struggle for power in Zimbabwe, New York 2002.
 • Brown R., Zimbabwe. Recent History, w: Africa South of the Sahara 1998, London 1997.
 • Buren van L., Zimbabwe. Economy, w: Africa South of the Sahara 1998, London 1997.
 • Darnolf S., Laakso L. (ed.), Twenty Years of Independence in Zimbabwe.
 • From Liberation to Authoritarianism, Palgrave Macmillan 2003.
 • Dempster C., Zimbabwe's changed land, http://newsvote.bbc.co.uk.
 • Długosz Z., Historia okryć geograficznych i poznania Ziemi, Warszawa 2002.
 • Jagielski W., Rashirai A., Ziemia w Zimbabwe wraca do białych farmerów, http://www.serwisy.gazeta.pl.
 • Kanyenze G., The Performance of the Zimbabwean Economy, 1980-2000, w: Twenty Years of Independence in Zimbabwe. From Liberation to Authoritarianism, ed. by S. Darnolf, L. Laakso, New York 2003.
 • Keesing's Contemporary Archives. Keesing's Record of World Events. L'Atlas de l'Afrique, Paris 2000.
 • Malinowski M. J., Afryka Południowa do końca XVI w., w: Historia Afryki. Do początku XIX wieku, pod red. M. Tymowskiego, Wrocław 1996.
 • Solarz M. W., Afryka Południowa - szanse i zagrożenia stabilnego rozwoju, w: Stosunki międzynarodowe w Afryce, pod red. J. J. Milewskiego, W. Lizaka, Warszawa 2002.
 • Solarz M. W., Problem reformy rolnej w Republice Południowej Afryki a kryzys w Zimbabwe, w: RPA - Polska. Materiały z konferencji poświęconej 10-leciu niepodległości RPA, Uniwersytet Jagielloński, 20 maja 2004, pod red. A. Kapiszewskiego, Kraków 2004.
 • Solarz M. W., Terroryzm jako narzędzie realizacji polityki niektórych państw afrykańskich, w: Terroryzm w świecie współczesnym, pod red. E. Haliżaka W. Lizaka, L. Łukaszuka, E. Śliwki, Warszawa - Pieniężno 2004.
 • Solarz M. W., Walka o władzę w Zimbabwe w latach 2000-2002. Przyczynek do anatomii kryzysu politycznego, Warszawa 2006.
 • Zins H., Historia Zimbabwe, Warszawa 2003
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-484c2b97-f36d-448a-bf91-245f48b23a81
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.