PL EN


2013 | 2 | 5 | 93-104
Article title

Ocena funkcjonowania rynku dobrowolnych ubezpieczeń w rolnictwie w latach 2002–2011

Content
Title variants
EN
Evaluation of the voluntary insurance market in agriculture in the years 2002–2011
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ubezpieczenia o charakterze dobrowolnym mogą stanowić uzupełnienie obowiązkowych ubezpieczeń obejmujących działalność rolniczą. Oferta produktowa skierowana do właścicieli gospodarstw rolnych ma zapewnić kompleksową ochronę ubezpieczeniową zasobów gospodarstwa. Rolnicy najczęściej korzystają z ubezpieczeń upraw roślinnych i zwierząt hodowlanych ze względu na duże ryzyko możliwych strat w wytwarzanej produkcji.Celem artykułu jest analiza tendencji występujących na rynku dobrowolnych ubezpieczeń rolnych w Polsce w latach 2002–2011 oraz ocena funkcjonowania tego rynku. Badania przeprowadzono na podstawie danych statystycznych Komisji Nadzoru Finansowego oraz danych GUS. W opracowaniu przeanalizowano zmiany w realizacji dobrowolnych ubezpieczeń upraw roślinnych i zwierząt hodowlanych. Analiza obejmowała w szczególności określenie zmian w liczbie zawieranych umów i wypłacanych odszkodowań oraz zmiany wysokości składki przypisanej brutto i wypłaconych odszkodowań.
Year
Volume
2
Issue
5
Pages
93-104
Physical description
Contributors
 • Dr, Katedra Finansów, Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska, ul. Kwiatkowskiego 6E, 75-343 Koszalin
References
 • 1. Arene C.J. (2005), The Demand form and supply of Agricultural Insurance: Conceptual, Analytical and Policy Issues and Approeches, The Agricultural Economist Magazine And annual Publication of Department of Agricultural Economics, University of Nigeria, Nsukka.
 • 2. Ashan, Syed M., Ali A.A.G., Kurian N.J. (1982), Towards a theory of agricultural crop insurance, „American Journal of Agricultural Economics” 64 (3), Ithaca, New York.
 • 3. Czyżewski A. (2006), Polityka gospodarcza i jej wpływ na kształtowanie cen i dochodów w rolnictwie, w: Ekonomiczne uwarunkowania wykorzystania rynkowych narzędzi stabilizacji cen w zarządzaniu ryzykiem w rolnictwie, Jerzak M.A., Czyżewski A. (red.), AR w Poznaniu, Poznań.
 • 4. Czyżewski A., Stępień S. (2011), Ograniczanie ryzyka wahań cen i produkcji rolniczej w systemach ubezpieczeniowych, w: Ekonomia, t. 1, Sokołowski J., Węgrzyn G. (red.), UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • 5. Jerzak M.A. (2006), Podstawowe zagadnienia ryzyka w gospodarce rolnej, w: Ekonomiczne uwarunkowania wykorzystania rynkowych narzędzi stabilizacji cen w zarządzaniu ryzykiem w rolnictwie, Jerzak M.A., Czyżewski A. (red.), AR w Poznaniu, Poznań.
 • 6. Łazowski J. (1998), Wstęp do nauki o ubezpieczeniach, LEX Wydawnictwo Prawne, Sopot.
 • 7. Majewski E., Sulewski P., Wąs A., Cygański Ł. (2008), Czynniki ryzyka i strategie zarządzania przedsiębiorstwem rolniczym w kontekście uwarunkowań polskiego rolnictwa, w: Zarządzanie ryzykiem cenowym a możliwość stabilizowania dochodów producentów rolnych, Hamulczuk M., Stańko S. (red.), IERiGŻ PAN, Warszawa.
 • 8. Ogólne warunki ubezpieczenia upraw, zwierząt, mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych, http://www.pzu.pl, dostęp dnia 9.02.2013.
 • 9. Podstawka M. (2011), Podstawy finansów. Teoria i praktyka, SGGW, Warszawa.
 • 10. Raju S.S., Chand R. (2008), Agricultural Insurance in India. Problems and Prospects, National Centre for Agricultural Economics and Policy Research, New Delhi.
 • 11. Rocznik statystyczny rolnictwa 2011 (2011), GUS, Warszawa.
 • 12. Ronka-Chmielowiec W. (2009), Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem, w tym rolnym i katastroficznym, „Studia Ubezpieczeniowe” nr 127, UE w Poznaniu, Poznań.
 • 13. Stroiński E. (2006), Ubezpieczenia majątkowe i osobowe w rolnictwie, Akademia Finansów, Warszawa.
 • 14. Ustawa z dnia 26 marca 2013 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Dz. U. z 2013 r., poz. 392.
 • 15. Weather index insurance, For agriculture: Guidance for Development Practitioners, The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, Washington 2011.
 • 16.Wojciechowska-Lipka E. (2002), Ubezpieczenia majątkowe rolnictwa na świecie – wnioski dla Polski, w: Ubezpieczenia gospodarcze, Wieś i rolnictwo, Adamowicz M. (red.), SGGW, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-484e0fcf-1f00-4347-9846-f7cc9daeffdc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.