PL EN


2014 | 12 | 121-140
Article title

Pomoc oddziałów Polskiego Państwa Podziemnego z południowego Podlasia i wschodniego Mazowsza dla Powstańczej Warszawy w sierpniu 1944 roku

Content
Title variants
EN
The support of the Divisions of the Polish Underground State from the Southern Podlasie Region and Eastern Mazovia in the Warsaw Uprising in August 1944
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Na wieść o wybuchu Powstania Warszawskiego dowództwo 9 Podlaskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej podjęło decyzję o udzieleniu pomocy walczącej stolicy. Stanowiłoby to znaczne wzmocnienie powstańczych sił. Sam 34 pułk piechoty AK liczył ok. 1400 ludzi, zaś cała dywizja liczyła ok. 3000 żołnierzy. Odsiecz organizowały m.in. obwody AK ze wschodniego Mazowsza i południowego Podlasia.
EN
On hearing about the outbreak of the Warsaw Uprising, the headquarters of the 9th Podlasie Infantry Division of the Home Army took the decision to grant support to the fighting capital. It would constitute a substantial reinforcement of the insurgent forces. The 34th Infantry Regiment of the Home Army itself numbered as many as 1400 people, and the entire Division comprised approximately 3000 soldiers The rescue attempt was organised i.a. by sub-districts of the Home Army from the Eastern Mazovia and Southern Podlasie Regions.
Keywords
Year
Volume
12
Pages
121-140
Physical description
References
 • Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej, t. III Armia Krajowa, Warszawa-Londyn 1999
 • Polski ruch oporu 1939-1945, red. nauk. B. Kobuszewski, P. Matusak, T. Rawski, t. III, Warszawa 1988
 • J. Kirchmayer, Powstanie warszawskie, Warszawa 1984
 • Armia Krajowa w Dokumentach 1939-1945, lipiec-październik 1944, t. IV, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991
 • Z. Rudny, Brygada RONA, „Wojskowy Przegląd Historyczny”, nr 1-2, 1997
 • P. Matusak, Generał Ludwik Bittner 1892-1960. Żołnierz i polityk, Siedlce 2008
 • Represje NKWD wobec żołnierzy Podziemnego Państwa Polskiego w latach 1944-1945. Wybór i oprac. F. Gryciuk, P. Matusak, t. 1, Siedlce 1995
 • A. Wereszko, W szeregach walczącego Podlasia. Zapiski oficera Armii Krajowej i Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość 1939-1947, Biała Podlaska 2006
 • Z. Gnat-Wieteska, 30 Poleska Dywizja Piechoty Armii Krajowej, Pruszków 1993
 • W. J. Wysocki, Okręg Polesie, [w:] Operacja „Burza” i Powstanie Warszawskie 1944, red. K. Komorowski, b.d.w.
 • K. Krajewski, T. Łabuszewski, Podziemie niepodległościowe w powicie Siedlce po 1944 roku, [w:] Powiat Siedlce w pierwszej dekadzie rządów komunistycznych, Warszawa (b.d.w.)
 • Z. Gnat-Wieteska, Marsz oddziałów AK na pomoc powstańczej Warszawie „Wojskowy Przegląd Historyczny”, nr 3, 1992
 • Z. Gnat-Wieteska, Z dziejów konspiracyjnego harcerstwa-kompania Szarych Szeregów Obwodu Armii Krajowej „Mewa” – Mińsk Mazowiecki, „Rocznik Mińskomazowiecki”, z. 17, 2009
 • M. Bechta, „...między bolszewią a Niemcami”. Konspiracja polityczna i wojskowa Polskiego Obozu Narodowego na Podlasiu w latach 1939-1952, Warszawa (b.d.w.)
 • W. Charczuk, Formacje zbrojne Obozu Narodowego na Południowym Podlasiu w latach 1939-1947, Siedlce 2003
 • Z. Gnat-Wieteska, Armia Krajowa Obwód „Gołąb”-Garwolin, Pruszków 1997
 • L. Pietrzak, Antykomunistyczne podziemie zbrojne na terenie Inspektoratu Puławy 1944-1956, Warszawa 2011
 • W. Żukowski, E. Wyszkowski, K. Kozieradzki, 19 pluton KOP spec 22 pp Armii Krajowej w latach okupacji 1939-1944, „Walka o niepodległość 1939-1989”. Wspomnienia, z. 7, b.m. i d.w.
 • Udział mieszkańców Cegłowa i okolic w Powstaniu Warszawskim, www.regionalia.bibliotekaceglow.pl/viwpage.php?page_id=3
 • H. Piskunowicz, ZWZ-AK w powiecie siedleckim 1939-1945, Siedlce 1993
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4850151d-da7d-4aa9-879f-57e9fbbb49c9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.