PL EN


2018 | 531 | 441-450
Article title

Transformacja paradygmatu kreowania płynności przez banki

Authors
Content
Title variants
EN
Transformation of the paradigm of liquidity creation by banks
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Klasyczna teoria pośrednictwa finansowego wskazuje na zasadnicze funkcje depozytów banków jako „puli płynności”, które służą finansowaniu niepłynnych aktywów [Diamond, Dybvig 1983; Bryant 1980]. W ramach tej koncepcji funkcją banków jest zapewnienie podmiotom gospodarczym zabezpieczenia płynności, a tym samym niwelowanie ryzyka utraty ciągłości finansowania projektów inwestycyjnych przy nieuwarunkowanej płynności depozytów. W istocie proces udzielania przez bank długoterminowych kredytów sfinansowanych krótkoterminowymi depozytami w powszechnie obowiązującym systemie rezerwy cząstkowej silnie oddziałuje na zmienność stanu płynności w banku i wymaga stałego dostępu do alternatywnych źródeł refinansowania aktywów po stronie pasywnej bilansu w sytuacji niskich rezerw płynnościowych [Brunnermeier, Pedersen 2009]. Celem artykułu jest wyjaśnienie, w jaki sposób we współczesnym sektorze bankowym dochodzi do transformacji paradygmatu płynności z tradycyjnego modelu depozytowego na rzecz modelu płynności rynkowej. Efektem tych procesów jest erozja tradycyjnie silnych zależności bilansowych pomiędzy pasywami i aktywami na rzecz transformacji aktywów bankowych z wykorzystaniem pozabilansowych instrumentów finansowych kreowanych i dystrybuowanych na rynkach finansowych przez podmioty niebankowe.
EN
The classical theory of financial intermediation emphasizes the essential function of bank deposits in terms of “pool of liquidity”. As the consequence, deposits are used to create illiquid assets, enabling bank to provide unconditioned liquidity to finance investments. However, granting long-term loans on the basis of short-term deposits has a strong impact on the bank’s liquidity tensions and requires from bank to obtain the constant access to alternative refinancing. The shortages of bank deposit limit credit expansion while the demand for debt is still rising in modern economy. The aim of the paper is to analyze the bank’s liquidity mechanisms to give the evidence that nowadays, banks are under pressure to transform the liquidity paradigm. The effect of this process is the erosion of traditionally strong balance relationships between liabilities and assets for creating liquidity by transforming only banking assets using off-balance financial instruments.
Contributors
References
 • BCBS, Basel Committee on Banking Supervision, 2008, Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision.
 • Bolton P., Santos T., Scheinkman J.A., 2009, Outside and Inside Liquidity, No. w14867, National Bureau of Economic Research.
 • Brunnermeier M.K., Pedersen L.H., 2009, Market liquidity and funding liquidity, Review of Financial Studies, vol. 22, Issue 6.
 • Bryant J., 1980, A model of reserves, bank runs and deposit insurance, Journal of Banking & Finance, vol. 4, Issue 4.
 • Diamond D.W., Dybvig P.H., 1983, Bank runs, deposit insurance and liquidity, The Journal of Political Economy, vol. 91, Issue 3.
 • Drehmann M., Nikolaou K., 2013, Funding liquidity risk: definition and measurement, Journal of Banking & Finance, vol. 37, Issue 7.
 • Krześniak A., 2009, Brak płynności i transparentności rynków finansowych jako wybrane przyczyny zaburzeń w latach 2007-2008, Finanse, vol. 1.
 • Marques-Ibanez D., 2017, Securitisation, credit risk and lending standards revisited, EBC, Research Bulletin, no. 32.
 • Pozsar Z., Singh M., 2011, The Nonbank-Bank Nexus and the Shadow Banking System, Washington, D.C., International Monetary Fund.
 • Shin H.S., 2010, Financial Intermediation and the Post-Crisis Financial System, no. 304, Bank for International Settlements, Monetary and Economic Department.
 • Strahan P., 2008, Liquidity Production in 21st Century Banking, No. w13798, National Bureau of Economic Research.
 • Tirole J., Cognition and incomplete contracts, 2009, „The American Economic Review”, vol. 99, Issue 1.
 • Tressel T., 2010, Financial Contagion Through Bank Deleveraging: Stylized Facts and Simulations Applied to the Financial Crisis, International Monetary Fund.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-48545201-22bc-4da5-8c35-d3f4fb50f625
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.