PL EN


2018 | 18 | 2 | 515-529
Article title

Innovativeness of the Polish economy in relation to the Visegrad Group countries

Content
Title variants
PL
Innowacyjność polskiej gospodarki na tle krajów Grupy Wyszehradzkiej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In March 2017, the Warsaw Declaration was signed, establishing provisions for the strategic alliance of the Visegrad Group countries, in the framework of which innovativeness is to become a new element of the cooperation between its members. The Warsaw Declaration provides for the initiation of cooperation between governmental agencies, research institutions, universities and local governments in the V4 countries. Within the framework of the envisaged cooperation, Poland has the ambition to become the leader of innovativeness in the group. In the context of the Warsaw Declaration objectives concerning close cooperation in the field of enhancing the innovation potential of the Visegrad Group's economies, the assessment of the level of innovativeness of the Polish economy in relation to the other countries of the group is important. The aim of the paper is, therefore, to make a comparison of this potential on the basis of the summary innovation index, published in the annual report of the European Commission entitled European Innovation Scoreboard, as well as on the basis of the components of this index. In the article, there was conducted a literature review on the innovativeness of the Polish economy, a descriptive analysis, an analysis of statistical data in time and a comparative analysis. The authors proposed also the research thesis that the Polish economy shows a weaker innovation potential than those recorded for the other countries of the group. Results of the research confirm the thesis to some extent. Poland holds a dominant position only in a few areas describing the innovation potential and for most of the studied indices the Polish economy is located “in the tail” of the group.
PL
W marcu 2017 r. została podpisana Deklaracja Warszawska, zakładająca strategiczny sojusz państw Grupy Wyszehradzkiej, w ramach którego innowacyjność ma stać się nowym elementem współpracy między państwami grupy. Deklaracja Warszawska przewiduje zainicjowanie współpracy między agendami rządowymi, instytucjami badawczymi, ośrodkami uniwersyteckimi i samorządami w krajach V4. W kontekście założeń Deklaracji Warszawskiej dotyczących bliskiej współpracy w zakresie zwiększania potencjału innowacyjnego gospodarek Grupy Wyszehradzkiej istotna jest ocena poziomu innowacyjności polskiej gospodarki w odniesieniu do pozostałych krajów grupy. Celem artykułu jest zatem porównanie owego potencjału na podstawie sumarycznego wskaźnika innowacji (Summary Innovation Index), publikowanego w corocznym raporcie Komisji Europejskiej, zatytułowanym European Innovation Scoreboard, jak również w oparciu o składowe tego wskaźnika. W artykule zastosowano następujące metody badawcze: przegląd literatury na temat kwestii związanych z innowacyjnością polskiej gospodarki, analizę opisową, analizę danych statystycznych w czasie i analizę porównawczą. Sformułowano tezę badawczą, że polska gospodarka wykazuje słabszy potencjał badawczy od pozostałych krajów omawianej grupy. Wyniki badania potwierdzają tę tezę do pewnego stopnia. Polska zajmuje dominującą pozycję wśród krajów grupy jedynie w kilku obszarach opisujących potencjał badawczy, natomiast w odniesieniu do większości wskaźników zajmuje niskie pozycje.
Year
Volume
18
Issue
2
Pages
515-529
Physical description
Dates
published
2018-06-01
Contributors
author
 • Department of Microeconomics, University of Lodz, Poland
 • Department of Social and Economic Statistics, University of Lodz, Poland
References
 • Act of November 4, 2016 on the Amendment of Certain Laws Setting Out Conditions for Conducting Innovative Activities). Journal of Laws, 4 November 2016.
 • Balcerzak, A. P. (2009). The State in the Realities of the “New Economy”, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Czapiński, J. and Panek, T. (eds) (2015). Social Diagnosis 2015. Conditions and Quality of Life, Warszawa.
 • Dutta, S., Lanvin, B. and Wunsch-Vincent, S. (eds) (2017). The Global Innovation Index 2017, Cornell SC Johnson College of Business.
 • Dworak, E. (2012). Knowledge-based Economy in Poland. Evaluation, Determinants, and Perspectives, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • European Commission (2016). European Innovation Scoreboard 2016, Available at: www.proinno-europe.eu/metrics; Accessed 15 January 2018.
 • European Commission (2017). European Innovation Scoreboard 2017, Available at: www.proinno-europe.eu/metrics; Accessed 15 January 2018.
 • Fagerberg, J. (2004). Innovation: A Guide to the Literature. George Institute of Technology.
 • Fiedor, B. (2009). Microeconomics of System Transformation, In: Kołodko, G.W., Tomkiewicz, J. (eds). 20 lat transformacji. Osiągnięcia, problemy, perspektywy: 281. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
 • Frane, A. (2014). The Measuring National Innovation Performance. The Innovation Union Scoreboard Revisited. Springer Briefs in Economics, Springer.
 • Gallouj, F., Djellal, F. and Elgar, E. (eds). The Handbook of Innovation&Services. A Multidisciplinary Perspective, Cheltenham, UK. Northhampton, MA, USA.
 • Geodecki, T., Gorzelak, G., Górniak, J., Hausner, J., Mazur, S., Szlachta; J. and Zaleski, J. (2013). A Course for Innovations. How to Lead Poland out of Its Developmental Drift?, Kraków: Fundacja GAP.
 • Gromada, A., Janyst, T. and Golik, K. (2015). Report: Foreign Capital in Poland - Are We a Subcontractors' Economy?, Warszawa: Fundacja Kaleckiego.
 • Growiec, J. (2012). Aggregate Production Function in Economics of Economic Growth and Convergence, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Hausner, J. (ed.) (2013). Report on Public-private Partnership in Poland. Warszawa: Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
 • Kubielas, S. (2009). Innovations and Technological Gap in the Global Knowledge-based Economy. Structural and Macroeconomic Determinants, Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
 • Ministerstwo Gospodarki (2011). Innovation Strategy and Efficiency of the Economy. project, 2011.
 • Nowakowska, A. (2009). Building Innovation Capacities of Regions, In: Nowakowska, A. (ed.): 36, Łódź: Wydawnictwo Biblioteka.
 • Okoń-Horodyńska, E. (2004). What about the National Innovation System in Poland? In: Okoń-Horodyńska, E. (ed.) The Role of Polish Science in Increasing the Innovativeness of the Economy: Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 • Orłowski, W.M. (2013). Commercialisation of Scientific Research in Poland. Barriers and Possibilities of Overcoming Them. Warszawa: PWC.
 • Polski Fundusz Rozwoju (2017). The Visegrad Group Countries as the European Centre of Innovation. Ecosystem and Financing, Special Report. Available at: www.ceeinnovators.summit.pl. Accessed: 20 January 2018.
 • Płowiec, U. (2010). Reflections on the Innovativeness of Poland in the 2020 Perspective. Ekonomista, no. 5: 657.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4857db70-6f2d-4844-b817-858f1bcd381e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.