PL EN


2013 | 4(83) | 94-101
Article title

Uczymy się oceniać dojrzałość wdrożeniową innowacji

Selected contents from this journal
Title variants
EN
We learn how to assess the implementation maturity of innovations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule autorzy proponują usystematyzowanie wiedzy z obszaru oceny produktów technicznych w formie pakietu edukacyjnego i prezentują założenia pakietu dotyczące umiejętności oceny zaawansowania rozwiązań i ich faktycznego przystosowania do podjęcia działań operacyjnych związanych z aplikacją gospodarczą. W nowoczesnej, innowacyjnej gospodarce kompetencje w tym zakresie należą do tzw. kompetencji ponadzawodowych, niezależnych od firmy, branży i wykonywanego zawodu.
EN
The article presents the proposition of the educational package helpful for the development of practical skills concerning the use of the implementation maturity assessment method. The method focuses on the identification of the advancement phase and the readiness of a technology for its implementation. The method was verified in the assessment of c.a. 170 innovations, which are the results of the Innovative Systems of Technical Support for Sustainable Development of Economy Strategic Programme. The developed tool can be used by assessment institutions, training institutions and individual educators in the process of shaping the technical innovation assessment skills
Year
Issue
Pages
94-101
Physical description
Dates
online
2013-12-15
Contributors
author
 • Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom
 • Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom
References
 • Department of Homeland Security Science and Technology Readiness Level Calculator. Final Report. Homeland Security Institute, 2009.
 • Determining the Lines of System Maturity, System Readiness and Capability Readiness in the System Development Lifecycle. Conference Paper. CSER 2009.
 • Dissel M.C., Phaal R., Farrukh C.J, Probert D.R. 2009. Value Road mapping. Research-Technology Management 52(6), 45–53.
 • Karsznia W., Belina B. System wspomagający ocenę stopnia dojrzałości wdrożeniowej innowacji technicznych. Problemy Eksploatacji 3/2013.
 • Mankins J.C. 1995. Technology Readiness Levels: A White Paper. Office of Space Access and Technology, NASA. Washington, DC. http://www.hq.nasa.gov/office/codeq/ trl/trl.pdf.
 • Mankins J.C. 2002. Approaches to strategic research and technology (R&T) analysis and road mapping. Acta Astronautica 51(1–9), 3–21.
 • Mankins J.C. 2009. Technology readiness and risk assessments: A new approach. Acta Astronautica 65(9-10): 1208–1215.
 • Mazurkiewicz A., Giesko T., Karsznia W., Belina B. Metodyka oceny stopnia dojrzałości wdrożeniowej innowacji technicznych. Problemy Eksploatacji 1/2010, s. 5–20.
 • Mazurkiewicz A., Giesko T., Karsznia W., Belina B. System operacyjny oceny stopnia dojrzałości wdrożeniowej innowacyjnych rozwiązań w zakresie usług. Problemy Eksplo-atacji 3/2011, s. 61–73.
 • Schwartz L., Miller R., Plummer D., Fusfeld A.R. 2011. Measuring the Effectiveness of R&D. Research-Technology Management 54(5): 29–36.
 • Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki. „Dynamiczna Polska 2020”. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, styczeń 2013.
 • Strategia Rozwoju Kraju 20072015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, listopad 2006.
 • Tetlay A., John Ph. 2009. Determining the Lines of System Maturity, System Readiness and Capability Readiness in the System Development Lifecycle. Proceedings of the 7th Annual Conference on Systems Engineering Research 2009. Loughborough University (UK). http://cser.lboro.ac.uk/papers/S01-01.pdf (accessed April 29, 2009).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-6563
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-485bd49d-6198-4998-877e-0695b78f3341
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.