PL EN


2015 | 10 | 4 | 327-338
Article title

Medication Insurance Policy - a New Insurance Product in the Polish Health Care System

Authors
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In the Polish healthcare system, medications (including compounded preparations) are wholly or partially paid for from public funds. Subsidising medications which are either central or incidental to treatment (e.g., when patients are unable to work because of an illness) means that medication costs make up a large percentage of total health expenditure and are a drain on the patients' purse. Medication insurance (or drug coverage) policies are a relatively new product and are featured in business insurance portfolios of only a handful of insurance companies offering coverage for medication costs. This article sets out to discuss and analyze available medication coverage policies.
Year
Volume
10
Issue
4
Pages
327-338
Physical description
Dates
published
2015-12-31
Contributors
author
 • Department of Insurance University of Łodz
References
 • Czapiński J., Panek T. 2006. Diagnoza społeczna 2005. Warunki i jakość życia Polaków. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa, p. 194.
 • Czapiński J., Panek T. 2007. Diagnoza społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa, p. 103.
 • Czapiński J., Panek T. 2009. Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa, p. 114.
 • Czapiński J., Panek T. 2013. Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa, p. 114.
 • Healthcare Benefits (Public Funding) Act of 27 August 2004 (Journal of Laws no. 210, item 2135, as amended).
 • Kalbarczyk W. 2015. Ubezpieczenia dodatkowe a dostęp do leków. Służba Zdrowia, 67-76: 29.
 • Łanda К. 2015. Ubezpieczenia lekowe powinny być standardem. http://www.rynekaptek.pl/wywiad/ ubezpieczenia-lekowe-powinny- byc-standardem,7692-1.html (access: 28.09.2015).
 • Łączne sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia za okres 01.01-31.12.2009 r. 2010.Narodowy Fundusz Zdrowia. http://www.nfz.gov.pl/bip/finanse-nfz/ (access: 15.07.2015).
 • Łączne sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia za okres 01.01-31.12.2011 r. 2012. Narodowy Fundusz Zdrowia. http://www.nfz.gov.pl/bip/finanse-nfz/ (access: 15.07.2015).
 • Łączne sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia za okres 01.01-31.12.2013 r. 2014. Narodowy Fundusz Zdrowia. http://www.nfz.gov.pl/bip/finanse-nfz/ (access: 15.07.2015).
 • Makowiecki A. 2012. Rynek ubezpieczeń: PZU wprowadza ubezpieczenie lekowe i dementuje spekulacje n/t ING OFE. http://www.gu.com.pl/index.php7option = com- content&id=42880:rynek-ubez-piecze-pzu-wprowadza-ubezpieczenie-lekowe-i-dementuje-spekulacje-nt-ing-ofe&Itemid=106 (ac-cess: 21.04.2016).
 • Mały rocznik statystyczny Polski 2015. 2015. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, p. 162.
 • Mieczkowski D. 2010. Pierwsze polisy lekowe: potencjał jest, czas na dobre prawo. http://www.rynekzdrowia.pl/Ubezpieczenia-zdrowotne/Pierwsze-polisy-lekowe-potencjal-jest-czas-na-dobre- prawo,103478,4.html (access: 21.03.2016).
 • Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia lekowego PZU Opieka Medyczna, https://www.pzu.pl/ produkty/indywidualnie-kontynuowane-lekowe-pzu-antybiotyk (access 21.04.2015).
 • Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia lekowego PZU Opieka Medyczna, https://www.pzu.pl/ produkty/pzu-ubezpieczenie-lekowe (access 21.04.2015).
 • Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia lekowego PZU Opieka Medyczna. https://www.pzu.pl/ produkty/grupowe-ubezpieczenie-pzu-antybiotyk1 (access 21.04.2015).
 • Ogólne warunki ubezpieczenia zdrowotnego Polisa lekowa. https://tuzdrowie.pl/images/rys/ dokumenty/UZ- 13-2013-TU-ZDR0WIE-0WU-leki-v5.pdf (access 21.04.2015).
 • Reimbursement (Drugs, Foods for Particular Nutritional Use, and Medical Devices) Act of 12 May 2011 (Journal of Laws no 122, item 696, ad amended).
 • Rosik P. 2012. Nowy sposób na tańsze lekarstwa. Ale jest w tym haczyk. http://zdrowie.dzien-nik.pl/aktualnosci/artykuly/386887,pzu-wprowadza-ubezpieczenie-lekowe.html (access: 21.03.2016).
 • Sudak I. 2014. Rekord polskiej lekomanii - leki bez recepty kupujemy na potęgę. Gazeta Wyborcza, 18.09. http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,16662090,Rekord-polskiej-lekomanii-leki-bez-re-cepty- kupujemy.html#ixzz3l82Ob2pc (access: 15.07.2015).
 • Żyra M. 2014. Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2013 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-486071f4-3714-4c6f-b5cb-705fc3c23d01
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.