PL EN


2014 | 8 | 1 | 5-18
Article title

Doświadczenie świętych w dziejach Kościoła i nowa ewangelizacja

Content
Title variants
EN
The involvement of saints in the history of Church and the new evangelization
Languages of publication
PL
Abstracts
Doświadczenie Kościoła wyraźnie pokazuje, że kluczową rolę w jego dziejach, a zwłaszcza w dziejach ewangelizacji odgrywali święci. Jest więc uzasadnione, by w kontekście nowej ewangelizacji zapytać się, na czym polegała specyfika tego dzieła w poszczególnych epokach i jaki wkład wnosili do niego najwybitniejsi święci. Prowadzona analiza doświadczeń historycznych prowadzona w kluczu teologicznym pozwoliła wskazać, że w kolejnych epokach uformowały się pewne wyróżniające się modele świętości, stające się odpowiedzią na aktualne wyzwania eklezjalne i kulturowe. Da się wyróżnić zwłaszcza model: świętego-proroka, świętego-kaznodziei i świętego-patrona. Model świętości do zaproponowania w kontekście nowej ewangelizacji zadaje się oscylować w kierunku syntezy wskazanych tutaj modeli.
EN
The experience of Church shows that saints played a vital role in its history, especially in the origin of evangelization. Therefore it is justified to ask a question about the specificity of evangelization throughout particular historical periods and saints’ contribution. According to the analysis of historical events, based on the theological key, certain images of sanctity were formed during the following ages. These models had distinctive features and developed in response to, both, ecclesial and cultural challenges. Models of : saint – prophet, saint – preacher and saint – patron should be particularly mentioned here. The synthesis of all these patterns may result in constructing the model of sanctity which is presented in the new evangelization.
Year
Volume
8
Issue
1
Pages
5-18
Physical description
Contributors
  • Wydział Teologii, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Sekcja w Tarnowie
References
  • Tomasz z Akwinu, In Psalmos Davidis expositio, 38, 1
  • R. Spiazzi, Natura e Grazia. Fondamenti dell’antropologia cristiana secondo San Tommaso d’Aquino, Bologna 1991
  • J. Królikowski, Budzenie Kościoła. O misji Papieża Jana Pawła II po dwudziestu latach pontyfikatu, Kraków 2000
  • E. Zocca, Dai «santi» al «santo». Un percorso storico-linguistico intorno all’idea di santità (Africa romana secc. II-V), Roma 2003
  • J.W. O’Malley, Quatro culture dell’Occidente, Milano 2007
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4860c2cd-77e9-42be-b32f-ae974bc4389b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.