PL EN


Journal
2018 | 14 | 4 | 449-465
Article title

Examining how logistics service providers' adaptability impacts logistics outsourcing performance, customers' satisfaction and loyalty

Selected contents from this journal
Title variants
PL
Wpływ adaptacyjności usługodawców logistycznych na performance obsługi oraz statysfakcję i lojalność klientów
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background: This article examines the adaptability of logistics services providers (LSPs), which has been relatively rarely tackled in the literature on supply chain management. We examined the impacts of LSPs' adaptability on logistics outsourcing performance, as well as on satisfaction and loyalty of their customers. Methods: We formulated specific research hypotheses and assessed them using structural equation. The data was obtained via IT survey of 110 companies using LSPs. Our analyses were conducted in the SPSS and R software packages. Results: Based on the estimated path coefficients from the structural equation model, we found evidence of a dependency between the adaptability of LSPs and their logistic services performance, as well as customer satisfaction and loyalty. Conclusions: Our results confirm the importance of adaptability for the development of logistics outsourcing relationships, primarily due to the strong direct impact of LSP adaptability on logistics services performance, as well as the impact of this factor on customer satisfaction and loyalty. Therefore, when struggling to improve relations with customers, LSPs should take adaptive actions that can enhance performance outcomes.
PL
Wstęp: Niniejszy artykuł poświęcono stosunkowo rzadko podejmowanej w literaturze przedmiotu problematyce adaptacyjności usługodawców logistycznych. Celem zrealizowanych badań była ocena wpływu adaptacyjności usługodawców logistycznych na performance obsługi oraz satysfakcję i lojalność klientów. Metody: Sformułowano hipotezy badawcze, które zweryfikowano wykorzystując modelowanie równań strukturalnych. Badania przeprowadzono z zastosowaniem metody ankiety elektronicznej wśród 110 przedsiębiorstw zlecających obsługę logistyczną. Analizę oraz interpretację pozyskanych w ten sposób danych przeprowadzono z wykorzystaniem pakietu SPSS oraz programu R. Wyniki: Na podstawie oszacowanych współczynników ścieżek w modelu równań strukturalnych odnotowano zależności pomiędzy adaptacyjnością usługodawcy logistycznego a performance obsługi oraz satysfakcją i lojalnością klientów. Wnioski: Uzyskane w toku analizy statystycznej wyniki pozwoliły na pozytywną weryfikację postawionych hipotez badawczych. Potwierdzono, że działania adaptacyjne usługodawców mają bezpośredni pozytywny wpływ na performance obsługi, i co ważne – zależność ta jest bardzo istotna dla umacniania współpracy, ponieważ dzięki poprawie obsługi wyraźnie wzrasta satysfakcja klientów, kreując ich lojalność wobec usługodawcy.
Journal
Year
Volume
14
Issue
4
Pages
449-465
Physical description
Contributors
  • University of Economics in Katowice, Katowice, Poland
  • University of Economics in Katowice, Katowice, Poland
author
  • University of Economics in Katowice, Katowice, Poland
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4860e03c-63e0-4142-85fe-ff2b04005f64
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.