PL EN


2013 | 25 | 2(49) | 156-165
Article title

Coaching jako narzędzie wspierania talentów trenerskich

Authors
Content
Title variants
EN
Coaching as a Tool Supporting Trainers’ Talents
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Coaching to pojęcie znane zarówno w sporcie, jak i biznesie. Celem artykułu jest zaprezentowanie coachingu jako użytecznego narzędzia doskonalenia kompetencji trenerskich. Artykuł przedstawia nie tylko uzasadnienie teoretyczne, lecz także omawia wyniki pilotażowego projektu wspierania talentów trenerów kadry narodowej w grach zespołowych, realizowanego w 2012 roku na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki.
EN
Coaching is a well-known term both in sport and business. The purpose of this article is to present coaching as a useful tool for improving the competence of the trainer. The article presents not only theoretical justification but also discusses the results of a pilot project which aim was to support the talents of the national team coaches. The above mentioned project was conducted in 2012 on behalf of the Ministry of Sport.
Year
Volume
25
Issue
Pages
156-165
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów
References
 • Bieniok, H. (2008). Zarządzanie talentami jako źródło wiedzy i kompetencji organizacji. W: A. Glińska-Neweś (red.), Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy (Tom 2, s. 409-422). Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora”.
 • Bieniok, H., Hoffmann, K. (2010). Kluczowe zasady zarządzania własnym sukcesem osobistym i zawodowym. W: T. Listwan, S. Witkowski (red.), Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy (s. 67-79). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Clutterbuck, D. (2009). Coaching zespołowy. Poznań: Dom Wydawniczy „Rebis”.
 • Franken, R. E. (2005). Psychologia motywacji. Gdańsk: GWP.
 • Jamka, B. (2010). Podmiotowe a atrybutowe zarządzanie talentami podwładnych. W: T. Listwan, S. Witkowski (red.), Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy (s. 224-233). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Kozielecki, J. (1998). Człowiek wielowymiarowy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Mesjasz, J. (2012). Coaching jako narzędzie kształtowania elastycznych kadr. W: S. Witkowski, M. Stor (red.), Sukces w zrządzaniu kadrami elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim (Tom 2, s. 323-332). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Obuchowski, K. (1982). Efektywność a osobowość. Wrocław: Ossolineum.
 • Obuchowski, K. (2000). Galaktyka potrzeb: psychologia dążeń ludzkich. Poznań: Wydawnictwo Zysk i Spółka.
 • Obuchowski, K. (2005). Rewolucja podmiotów. Łódź: Wydawnictwo WSHE.
 • Parsloe, E. (2000). Coaching i mentoring. Warszawa: Petit.
 • Rauen, C. (2002). Handbuch Coaching. Goettingen: Hogrefe.
 • Panfil, R. (2008). Efektywny coaching zespołów zadaniowych. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
 • Panfil, R., Panfil, Ł. (2012). Style współpracy menedżera operacyjnego z utalentowanymi realizatorami zadań (na przykładzie organizacji sportowych). W: S. Witkowski, M. Stor (red.), Sukces w zrządzaniu kadrami: elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim (Tom 2, s. 177-192). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Seweryniak, T., Wyrzykowski, R. (2012). Weryfikacja propozycji modelu kompetencji coacha sportowego w piłce siatkowej. W: S. Witkowski, M. Stor (red.), Sukces w zrządzaniu kadrami: elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim (Tom 2, s. 117-127). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Strelau, J. (1997). Inteligencja człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Thorpe, S., Clifford, J. (2004). Podręcznik coachingu: kompendium wiedzy dla trenerów i menedżerów. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Whiddett, S., Hollyfrode, S. (2003). Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Witkowski, S. A. (1996). W poszukiwaniu ukrytego modelu efektywności kierowania. W: S. A. Witkowski (red.), Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu (s. 103-110). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Zaleski, Z. (1991). Psychologia zachowań celowych. Warszawa: PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0867-0323
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-48615c11-a568-4191-9047-80eded12fbe5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.